Extra financiële bijdrage voor veiligheid raadsleden

Extra financiële bijdrage voor veiligheid raadsleden

DEN HAAG – Raadsleden die het mikpunt zijn van agressie en geweld als gevolg van het asielvraagstuk, kunnen rekenen op financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hiermee wordt de gemaakte afspraak tussen het ministerie en het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en Raadslid.Nu uitgevoerd. 

Het ministerie maakt hiermee duidelijk dat de bescherming van de lokale democratie van groot belang is en de nodige aandacht verdient. De gemaakte afspraken over beveiligingskosten gelden niet alleen voor raadsleden maar ook voor wethouders en burgemeesters.

Vergoeding voor alarmsystemen 

Aanvullende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde ramen of een alarmsysteem, die niet kunnen wachten op goedkeuring van de raad worden door de financiële voorziening gedekt. Minister Plasterk heeft benadrukt dat persoonlijke veiligheid van raadsleden nooit op het spel mag komen te staan. Kosten in verband met politietoezicht en persoonsbeveiliging werden al door het rijk betaald, maar nu komen daar de aanvullende beveiligingskosten bij. 

Melden agressie 

Raadsleden worden steeds vaker persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor besluiten van de gemeente. Dit komt tot uiting in agressie en geweld richting de raad en haar leden. Raadsleden moeten altijd melding kunnen maken van agressie en geweld. De financiële bijdrage moet ook een einde maken aan discussies in de raad over de bekostiging van veiligheidsmaatregelen.

Programma Veilige Publieke Taak

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) streeft naar een verbetering van de veiligheid van politieke ambtsdragers. In eerste instantie was het bedoeld als tijdelijk programma, maar inmiddels is gekozen voor een structurele aanpak door het opzetten van het nieuwe programma Bestuur en Veiligheid. Hiermee wordt de ondermijning van het bestuur en de agressie tegen lokale politici aangepakt. Het programma moet zorgen voor de veiligheid van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Voor meer informatie over de gemaakte afspraken zie de brief van de minister.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 10 februari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!