Extra instrument voor Nijmeegse Raadsleden: Woonlastenmeter

Extra instrument voor Nijmeegse Raadsleden: Woonlastenmeter

DEN HAAG- De Rekenkamer van Nijmegen heeft de Woonlastenmeter gelanceerd. Met deze tool kunnen raadsleden op een virtuele manier zien wat de effecten zullen zijn van de voorstellen van het college op bepaalde groepen Nijmegenaren. Daarnaast kunnen de raadsleden met deze tool de effecten zien van de plannen die zij zelf maken.

De Woonlastenmeter biedt raadsleden de mogelijkheid om voor een aantal typen huishoudens in beeld te krijgen wat de hoogte van de gemeentelijke lasten is. Ook kunnen de totale opbrengsten per belasting voor de gehele stad en de huidige verdeling van deze lasten worden bekeken. Verder laat de Woonlastenmeter zien wat het effect op deze verdeling is van het voorstel van het college voor 2015 volgens de Stadsbegroting. Een raadslid kan dit aanvullen met een eigen “lastenplan”, waarbij ook weer de verdelingseffecten en de totale opbrengsten worden berekend.

Sturen en controleren

Met de Woonlastenmeter hebben de raadsleden dus een extra instrument in handen om op dit gebied goed te kunnen sturen en te kunnen controleren. Voor raadsleden is het ook mogelijk om met gebruik van deze tool vergelijkingen te maken met een aantal andere steden of met gemeenten in de omgeving over de (gemiddelde) woonlasten. Verder bevat de tool informatie over het aantal keren dat bepaalde situaties in Nijmegen voorkomen, heffingsgrondslagen die andere gemeenten gebruiken en de duurste en goedkoopste gemeente per belasting.

Inzicht voor inwoners

Deze tool kan ook gebruikt worden door inwoners om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid gemeentelijke belasting die zij betalen en de opbouw van deze bedragen. Daarnaast kunnen inwoners zien hoeveel belasting zij zullen gaan betalen in 2015 wanneer de raad de voorstellen van het college aanneemt of wanneer de situatie van een inwoner anders wordt, bijvoorbeeld door te verhuizen van een huur- naar een koopwoning. Verder kunnen inwoners hun situatie vergelijken met de gemiddeld betaalde woonlasten in Nijmegen, de omliggende gemeenten en enkele andere grote steden.

Via de volgende link kunt u de Woonlastenmeter van de gemeente Nijmegen bekijken: www.nijmegen.nl/woonlastenmeter.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 6 november 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu