Extra raadslid in VNG-commissies

Extra raadslid in VNG-commissies

Drie raadsleden zijn door de adviescommissie Governance van de VNG voorgedragen om plaats te nemen in diverse commissies van de VNG. Vanwege de statutaire bepaling dat commissieleden niet uit dezelfde gemeente mogen komen, wordt de voordracht van één raadslid teruggedraaid. Over de voorgedragen kandidaten zal gestemd worden op de ledenvergadering van 8 juni aanstaande.

Door het vertrek van één raadslid en diverse burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen zijn er 21 vacatures opengesteld. Voor de commissie Gezondheid & Welzijn is raadslid Dieger ten Berge uit Rijssen Holten voorgedragen. Raadslid Inge Mous uit Dordrecht is voorgedragen voor de commissie Onderwijs, Cultuur & Sport. Raadslid Lex van Eijndhoven uit Utrecht is voorgedragen als lid van de commissie Milieu, Energie & Mobiliteit maar daarbij is over het hoofd gezien dat volgens de statuten van de VNG een commissie geen twee leden mag tellen uit dezelfde gemeente. De commissie Milieu, Energie & Mobiliteit heeft de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk als lid. In plaats van het Utrechtse raadslid Van Eijndhoven wordt er een wethouder voorgedragen als opvolger van de vertrekkende wethouder Rene van de Weide uit Emmen.

Per saldo stijgt door het vervullen van 21 tussentijdse vacatures het aantal raadsleden in bestuur en commissies van de VNG dus met 1 raadslid.

Meer raadsleden aandachtspunt

De adviescommissie schrijft over de voordacht: ‘In de grote vacatureronde na de raadsverkiezingen was de meer evenredige vertegenwoordiging van vertegenwoordigers van lokale partijen een belangrijk speerpunt. In de Buitengewone ALV van 17 november 2014 heeft Peter Noordanus, voorzitter van de adviescommissie, aangegeven dat in de komende periode de vertegenwoordiging van vrouwen en van de doelgroep raadsleden belangrijke aandachtspunten van de adviescommissie zijn. De adviescommissie heeft ook in deze kandidaatstellingsprocedure nadrukkelijk gezocht naar geschikte vrouwelijke kandidaten en raadsleden.’

Meer informatie

De brief van de VNG met de voordracht van alle kandidaten is via deze link te lezen. Op deze brief zal een aangepaste versie volgen met de andere kandidaat in plaats van het voorgedragen Utrechtse raadslid Van Eijndhoven.