Festival Lokale Democratie: Raad gebaat bij een goede samenwerking

Festival Lokale Democratie: Raad gebaat bij een goede samenwerking

AMERSFOORT/DEN HAAG – Een goede samenwerking zowel binnen als buiten de raad zorgt voor een groot draagvlak. Dit thema is de workshops ‘Deep Democracy’ en ‘Proeftuin Omgevingswet’ tijdens het Festival Lokale Democratie van de Democratic Challenge in Amersfoort besproken.

In de workshop ‘Deep Democracy’ is de methodiek over de totstandkoming van gedragen besluiten binnen de gemeenteraad aan bod gekomen. In een goed functionerende democratie is er voldoende respect en daarmee ruimte voor de opvattingen van de minderheid. Hierdoor worden de standpunten van de minderheid gehoord en heeft het besluit meer draagvlak. Voor de raad is het de kunst dat bij het nemen van een besluit een samenwerking plaats vindt tussen de meerderheid en de minderheid bij een standpunt. Als dit gebeurt, neemt de kwaliteit en draagvlak van het besluit toe, volgens de theorie van Deep Democracy.

Proeftuin Omgevingswet
Hoe ga je om met alle ideeën, belangen en initiatieven vanuit de samenleving en wat betekent dit voor de rol van de raad? En hoe wordt de samenwerking tussen de verschillende partijen bij de uitvoering van de omgevingswet vormgegeven? Deze vragen stonden centraal in de Proeftuin Omgevingswet.

Aan de hand van drie casussen zijn er voorbeelden gegeven hoe de samenwerking tussen inwoners en/of ondernemers en de gemeenteraad kan plaatsvinden. Voor de raad en de gemeente is het van belang om op zoek te gaan naar de juiste vorm van samenwerking met de inwoners.

Een casus die aan bod kwam tijdens de Proeftuin speelde zich af in de gemeente Den Haag. Die gemeente is er achter gekomen dat een online enquête niet de juiste methode is om meningen van inwoners in te winnen over de nieuwe inrichting van een stadspark. De standpunten die uit de enquête naar voren kwamen waren te divers en hadden niet altijd betrekking op het onderwerp. Hierdoor is een goede samenwerking met de inwoners stuk gelopen. De gemeente heeft besloten om de enquête te vervangen voor een stadslab. De raad heeft dit goedgekeurd maar wil wel dat de leden van deze danktank een afspiegeling van de inwoners zijn. Met de keuze voor een andere methode probeert de gemeente Den Haag de samenwerking met de inwoners te verbeteren.

De voorbeelden laten zien dat de raad een rol speelt in zowel de samenwerking binnen als buiten het orgaan.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 oktober 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!