Financieel regeren is vooruitzien, ook voor de raad

Financieel regeren is vooruitzien, ook voor de raad

ZWOLLE/DEN HAAG – Raadsleden moeten oppassen alleen maar bezig te zijn met het in orde maken van de begroting voor komend jaar. Een raad die bij krimpende budgetten invloed wil hebben, gaat de komende maanden al in gesprek met het college over het budget voor 2016 en 2017.

Het was één van de adviezen uit de workshop “Hoe blijf ik als gemeenteraad binnen de krimpende financiële budgetten” tijdens het Raadsledencongres in Zwolle. De eerste workshop van Raadslid.Nu-kennispartner Deloitte trok 44 raadsleden. Tijdens het congres waren er 3 workshoprondes. De eerste ronde werd gedraaid met 16 workshops.

Jacco Maan van Deloitte gaf in de workshop aan wat de redenen zijn om nu al te sturen op de financiën voor de nieuwe taken op zorg, jeugdzorg en participatie.

Daarnaast gaf hij verschillende tips en adviezen aan de raadsleden. Zo gaf Maan aan dat het van belang is dat de informatievoorziening binnen een gemeente goed geregeld is. Dit is nodig om te kunnen sturen op de financiën voor de nieuwe taken en deze te kunnen monitoren. Hij benadrukte het belang van een goede basis. Hiermee wordt bedoeld dat de informatievoorziening op het ambtelijke niveau goed dient te zijn. Immers, de raad ontvangt een abstractie van de informatie die op ambtelijk niveau wordt uitgewisseld. Wat betreft de informatievoorziening is het ook belangrijk dat dit onderwerp meer geagendeerd moet worden binnen gemeenten, zodat de informatievoorziening van de gemeenteraad ook daadwerkelijk op het juiste niveau is om te kunnen monitoren en bijsturen waar nodig.

De workshop werd afgesloten met een vraag ter overdenking die door de raadsleden in hun Zwolse bagage mee naar huis werd genomen uit het Raadsledencongres: “Hoe hebt u in 2018 15 tot 20 procent bezuinigd?”

De gehele presentatie van de workshop “Hoe blijf ik als raad binnen de krimpende financiele budgetten” is hier te vinden.   

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 september 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Collectief lid?

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Wekelijks heten wij nieuwe gemeenteraden van harte welkom als collectief lid van Raadslid.NU. Wist u dat een collectief lidmaatschap maar 35 euro per persoon kost en dat ook commissieleden en fractieondersteuners binnen een collectief lidmaatschap vallen, mits aangemeld? (Het individueel lidmaatschap kost overigens 75 euro) En wist u dat alle leden, collectief en individueel, een eigen account aan kunnen maken op de website? Heeft uw gemeente u als collectief lid aangemeld, dan kunt u een account aanmaken op de website en ontvangt u per mail de inloggegevens. Het aanmaken van een account moet u wel zelf doen en duurt slechts enkele momenten. Vervolgens activeren wij de account voor u en hebt u toegang tot het besloten gedeelte van de website. Klik hier voor meer informatie.