Financiële tekorten op de begroting door Jeugdzorg? Er is een praktische oplossing!

Financiële tekorten op de begroting door Jeugdzorg? Er is een praktische oplossing!

Bezuinigen is de opgave waar veel raadsleden deze weken mee te maken hebben. De reden: de zogeheten meicirculaire van het ministerie waardoor er extra tegenvallers zijn: minder geld dan gedacht uit het gemeentefonds en tegenvallers op het btw-compensatiefonds. 

“Ook bij ons in Lelystad werden we geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging tot ik hoorde dat we de tegenvallers op de jeugdzorg ook als p.m-post mogen opvoeren vanaf 2021, waarbij je het tekort op jeugdzorg dan meerjarig zo mag begroten. Ik heb het de wethouder verteld, die heeft het uitgezocht en kreeg de bevestiging: Je mag doen alsof je geen tekort op het jeugdbeleid hebt als je het op deze manier verwerkt”, vertelt Bahreddine Belhaj, raadslid in Lelystad en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Belhaj vindt dat alle gemeenteraadsleden moeten weten dat deze boekhoudkundige oplossing geoorloofd is want hij ziet dat bijna elke gemeente met hetzelfde probleem kampt. “In de maand mei heeft het kabinet 1 miljard euro aan extra geld toegezegd voor de tekorten in de jeugdzorg. Dat voordeel verdampt door de andere bezuinigingen die er vervolgens op ons zijn afgekomen: een kleinere bijdrage vanuit het gemeentefonds en de tegenvallers in het btw-compensatiefonds. Meerdere gemeenteraden in heel Nederland worden daarmee voor het dilemma gesteld: zwembad of bibliotheek sluiten of korten op het jeugdbeleid. Dat zijn onmogelijke keuzes en dit ondermijnt het draagvlak voor jeugdzorg onder de lokale bevolking en zulke zorgwekkende signalen bereiken ons steeds meer en meer.”

Signalen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft over deze situatie aan de bel getrokken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ook tal van signalen van gemeenten binnen gekregen die klagen over tegenvallers als gevolg van de zogeheten meicirculaire. Als gevolg daarvan is er in een groot aantal gemeenten sprake van extra bezuinigingen waardoor het extra geld dat gemeenten ontvangen op basis van de toezegging van het kabinet voor 1 miljard euro extra voor de komende drie jaren voor de tekorten in de jeugdzorg als het ware als sneeuw voor de zon dreigt te verdampen. “We hebben begrepen dat het ministerie een dezer dagen met een brief gaat komen waarin wordt uitgelegd hoe je een en andere in de boekhouding moet weergeven en waardoor je voorlopig mag doen alsof je geen tekort hebt op de jeugdzorg”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Zodra de brief beschikbaar is, zal deze via de gebruikelijke communicatiekanalen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden worden verspreid.