‘Focus op veiligheid’: nieuwe publicatie voor raadsleden

‘Focus op veiligheid’: nieuwe publicatie voor raadsleden

Speciaal voor (nieuwe) raadsleden is er nu de publicatie ‘Focus op veiligheid’. De publicatie geeft inzicht in het veiligheidsveld en laat zien wie welke rol heeft. Ook maakt het document inzichtelijk wat de rol van raadsleden op het gebied van veiligheid kan zijn. Hiermee kunnen raadsleden het veiligheidsveld beter doorgronden en een positieve bijdrage leveren aan het lokale veiligheidsbeleid. 

Veiligheid is een breed begrip en daardoor is het voor (nieuwe) raadsleden niet altijd duidelijk wat er precies onder verstaan wordt. Dit bleek ook uit een CCV-enquête die tweemaal onder raadsleden is gehouden (in 2011 en 2015). In deze enquête werd gevraagd wie de regie heeft op het lokale veiligheidsbeleid. Slechts 28% van de raadsleden wist het goede antwoord: de gemeente. De meeste raadsleden kozen echter het antwoord ‘veiligheidsregio’. Dit terwijl de veiligheidsregio een regionale organisatie is die zich alleen bezighoudt met crisis- en rampenbestrijding. 

Naslagwerk

Het 30 pagina’s tellende ‘Focus op veiligheid – een kennismaking met lokaal veiligheidsbeleid voor (nieuwe) raadsleden’ geeft raadsleden inzicht in het lokale veiligheidsbeleid. Het is een handig naslagwerk dat verschillende veiligheidsthema’s behandelt. Per thema staat precies beschreven wat de rol van raadsleden kan zijn. In de publicatie komen de volgende thema’s aan bod:

 • De gemeentelijke regierol op veiligheid
 • De inzet van de politie op lokaal niveau
 • Regionaal veiligheidsbeleid
 • Jeugd en veiligheid
 • Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
 • Cameratoezicht
 • Inbraak
 • Drugsbeleid
 • Huiselijk geweld
 • Veiligheid en zorg
 • Veiligheidsbeleving

Fysiek of digitaal exemplaar

Het CCV reikt de publicatie uit op het Raadsledencongres op zaterdag 20 januari. Op https://www.raadsledenenveiligheid.nl/publicaties staat de digitale versie. Liever een fysiek exemplaar? Stuur dan een mail naar axel.weggelaar@hetccv.nl.