Friese raadsleden willen verkiezing burgemeester

Friese raadsleden willen verkiezing burgemeester

DEN HAAG – Ruim de helft van alle Friese raadsleden wil dat de benoemingsprocedure van de burgemeester verandert. Een kwart is voorstander van een door het volk gekozen burgemeester. Vooral D66, GroenLinks en lokale partijen zien een direct door de bevolking gekozen burgemeester wel zitten. 

Aan het onderzoek werkten 60 procent van de Friese gemeenteraadsleden mee. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Leeuwarder Courant door Enigma research. Burgerparticipatie wordt van groot belang geacht volgens de tegenstanders van het huidige systeem, waarbij de burgemeester door de Kroon wordt benoemd. Groot nadeel van dit systeem is het ontbreken van een direct mandaat van de kiezer. Daarmee voldoet de burgemeester niet aan de wensen van de meerderheid van de bevolking. 

Tegenstanders gekozen burgemeester

Tegenstanders van de gekozen burgemeester voeren aan dat hij boven de partijen hoort te staan en een onafhankelijke positie moet innemen. Voorstanders van het huidige systeem voorzien dat het mogelijk een populariteitswedstrijd wordt in plaats van een verkiezing. 

Burgemeester uit de raad

Een andere optie is het laten kiezen van de burgemeester vanuit de raad. Dit is het oude systeem dat werd toegepast in de voormalige deelraad van Amsterdam en in België. De raadsleden kiezen dan een van de gekozen raadsleden tot voorzitter van de raad en daarmee tot burgemeester. Hierdoor wordt het draagvlak vergroot en kunnen kiezers indirect meedenken over een nieuwe burgemeester.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 30 maart 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!