Fysiek vergaderen moet norm blijven voor gemeenteraad

Fysiek vergaderen moet norm blijven voor gemeenteraad

Fysiek vergaderen moet het uitgangspunt zijn voor de raad. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vandaag in een brief aan Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) laten weten in een reactie op het conceptwetsvoorstel ‘permanente regeling digitaal vergaderen’.

“Alleen wanneer er sprake is van een crisissituatie, zoals de coronapandemie, kan daar volgens ons van worden afgeweken door digitaal vergaderen mogelijk te maken”, aldus voorzitter Hanneke Willemstein.

Alleen bij crisissituatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gedurende de coronapandemie ingestemd met het verlengen van de tijdelijke wet. De vereniging heeft – toen de vraag aan de orde kwam of er een permanente regeling zou moeten komen - daarbij meteen aangegeven dat fysiek vergaderen voor de raad het uitgangspunt is en dat alleen in crisissituaties daarvan afgeweken zou kunnen worden. De vereniging heeft toen ook een gezamenlijke verklaring met andere partijen ondertekend om te werken aan een permanente regeling. Daaruit kon en mag niet worden afgeleid dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden automatisch zou instemmen met welke vorm van een permanente regeling dan ook.

Wetsvoorstel

Door het conceptwetsvoorstel ‘permanente regeling digitaal vergaderen’ ontstaat structureel de mogelijkheid voor decentrale overheden om digitaal te beraadslagen en te besluiten. Ook blijft de mogelijkheid om te experimenteren met hybride vergaderingen.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt met instemming vast dat fysiek vergaderen het uitgangspunt blijft voor het beraadslagen en besluiten door de gemeenteraad, zoals in het wetsvoorstel naar voren komt. Willemstein: “We zijn het echter oneens met de stelling dat de digitale vergadering als gelijkwaardig alternatief in de wet dient te worden verankerd. Digitaal beraadslagen en besluiten door de raad kan alleen wanneer er sprake is van een crisissituatie. In alle overige gevallen geven wij de voorkeur aan de fysieke vergadering omdat deze het beste past bij de raad als plek en sluitstuk van het democratisch debat in de samenleving."

Meer informatie

Klik hier voor de brief met een uitgebreide reactie op het wetsvoorstel consultatie wetgevingstraject permanente regeling digitaal vergaderen. 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden sprak zich in mei al uit over digitaal vergaderen.