Ga in gesprek over agressie en intimidatie

Ga in gesprek over agressie en intimidatie

De agressie en het geweld tegenover raadsleden neemt toe, bleek eerder uit de Monitor Integriteit en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar waar kun je als raadslid terecht wanneer je te maken krijgt met agressie en intimidatie? Om raadsleden hierbij te ondersteunen bestaat er een ambassadeursnetwerk van hulpvaardige (voormalig) raadsleden in het gehele land.

Een derde van de raadsleden in Nederland heeft te maken gehad met agressie en geweld, bleek eerder uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is een toename van 5% sinds een gelijk onderzoek uit 2018. Agressie en geweld tegenover volksvertegenwoordigers kan niet geaccepteerd worden. Raadsleden die hier mee te maken krijgen verdienen dan ook adequate ondersteuning.

Om deze ondersteuning te bieden, is het ambassadeursnetwerk opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Dit netwerk van (voormalig) raadsleden kan nazorg en een luisterend oor bieden. Alle ambassadeurs hebben ervaring met het raadswerk, kennen het speelveld en weten waar raadsleden tegenaan kunnen lopen. Deze ambassadeurs bevinden zich verspreid over het land en hebben dan ook zicht op de regionale (bestuurs)cultuur.

Ondersteuningsteam

Het ambassadeursnetwerk van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is onderdeel van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Raadsleden die te maken krijgen met agressie, intimidatie of ondermijnende activiteiten kunnen contact opnemen met die ondersteuningsteam via 070-373 8119. Dit ondersteuningsteam kan, in overleg, een ambassadeur inzetten die nazorg kan bieden door gesprekken, een luisterend oor of bijvoorbeeld hulp bij een aangifte.