Ga in gesprek over informatievoorziening

Ga in gesprek over informatievoorziening

Om het raadswerk goed te kunnen doen is een goede informatievoorziening essentieel. Niet alle raadsleden zijn hier tevreden over. Hoe verbeter je de informatievoorziening richting de raad? ‘’Als raadslid is het belangrijk om aan de voorkant te weten waar je op wilt sturen en welke informatie je daarbij nodig hebt.’’

Om de informatievoorziening te kunnen verbeteren is het van belang dat raadsleden zich bewust zijn van hun eigen rol. ‘’De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. Dat zijn raadsleden zich helaas zelf niet altijd bewust. Het is cruciaal dat de raad de juiste informatie krijgt’’, aldus Sjir Hanssen, raadslid in de gemeente Rheden en bestuurslid van de Nederlands Vereniging voor Raadsleden in de onlangs verschenen publicatie ‘’Bouwstenen voor de lokale democratie’’. Hij reageert hier op het rapport ‘’Verbetering informatievoorziening aan de raad’’.

In dit rapport worden er negen praktische tips gegeven waarmee raadsleden de informatievoorziening vanuit het college aan de raad kunnen verbeteren. Zo is het van belang om de informatievoorziening aan te kaarten in het presidium. Ook is het mogelijk om aan het college te vragen om bij raadsvoorstellen expliciet te benoemen welke bevoegdheid en ruimte de raad heeft om eigen keuzes te maken. Alle negen praktische tips vindt u hier: ‘’Verbetering informatievoorziening aan de raad’’.

Meer informatie

Bouwstenen voor de lokale democratie is een publicatie van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Deze is op 3 september gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Noord-Hollands Gemeenten. In deze publicatie worden de meest in het oog springende resultaten van het programma nog eens uitgelicht. De volledige publicatie vindt u hier: Bouwstenen voor de lokale democratie. Democratie in Actie komt ook graag bij uw gemeente langs om te praten over de ervaringen met het programma en de verbterpunten voor de lokale democratie. U kunt hiervoor contact opnemen met diaontour@vng.nl. Meer informatie vindt u ook op www.lokale-democratie.nl