Gaat u door na de verkiezingen?

Gaat u door na de verkiezingen?

Het zomerreces is begonnen en veel partijen zijn volop bezig met hun kandidatenlijsten voor de komende raadsverkiezingen. Dat biedt een mooie gelegenheid voor u als raadslid om vooruit te kijken naar uw eigen rol tijdens deze verkiezingen. Gaat u door of niet?

Het raadswerk kost vaak veel tijd en soms krijg je niet voor elkaar wat je voor ogen hebt. Dit kan van invloed zijn op de voldoening die je haalt uit het raadswerk en je wellicht tegenhouden om je ook de komende verkiezingen weer verkiesbaar te stellen. Om raadsleden hierbij te ondersteunen en hen te laten werken aan datgene waar ze weinig voldoening uit halen is de beslisboom ‘Doorgaan of niet?’ ontwikkeld.

Deze beslisboom laat zien waar je voldoening uit haaltijd tijdens het raadswerk en wat je kunt doen aan de factoren waar je geen voldoening uit haalt. Dit gaat aan de hand van drie overwegingen waar veel raadsleden tegenaan lopen; het kost teveel tijd, je vindt dat je te weinig voor elkaar krijgt of je hebt moeite met de sfeer of cultuur binnen de raad. Aan de hand van deze beslisboom krijg je helder hoe je meer voldoening uit het raadswerk krijgt en hoe je met nieuwe inspiratie richting de nieuwe raadsperiode kunt. Zo wordt het inzichtelijk waar je als raadslid wel of geen invloed op hebt zodat het makkelijker is de juiste focus aan te brengen in het raadswerk.

Meer informatie

De beslisboom ‘Doorgaan of niet’ is ontwikkeld door Liesbeth Tettero in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Deze handreiking is te vinden in de digitale leeromgeving voor raadsleden.