Geactualiseerde informatiekaarten Regionale Energiestrategie (RES)

Geactualiseerde informatiekaarten Regionale Energiestrategie (RES)

Er wordt steeds meer bekend over de kaders van de energietransitie uit het Klimaatakkoord. Voor gemeenten is het vaststellen van een Regionale Energiestrategie (RES) de grootste uitdaging. Hierin leggen samenwerkende gemeenten vast hoe zij de energievoorziening in de regio gaan verduurzamen. De informatiekaarten voor raadsleden zijn aangepast naar de nieuwste ontwikkelingen. 7

In juni verschenen de informatiekaarten van de RES. Hierin staat welke opgave de RES met zich meebrengt, welke partners erbij betrokken zijn en wanneer besluiten genomen moeten zijn. Ook bevat de tweede informatiekaart specifieke aanbevelingen voor raadsleden hoe de raad in dit proces zijn rol kan innemen; zowel voor de volksvertegenwoordigende, kaderstellende als controlerende bevatten de informatiekaarten vragen die raadsleden zichzelf kunnen stellen.

⇒ Download (PDF)

De informatiekaarten zijn in samenwerking met Democratie in Actie gemaakt door de Argumentenfabriek. Deze zijn ook te raadsplegen in de leeromgeving voor raadsleden (leeromgeving.raadsleden.nl)

Regionale energiestrategie

Rollen van raadsleden bij de regionale energiestrategie

Dertig regio's voor een regionale energiestrategie