Gebruik de Rekenkamer juist met behulp van de Rekenkamertool

Gebruik de Rekenkamer juist met behulp van de Rekenkamertool

DEN HAAG- Wees een krachtige lokale democratie en voorzie jezelf van goede ondersteuning riep minister Plasterk zaterdag op. Die goede ondersteuning kan onder andere komen vanuit de gemeentelijke Rekenkamer. Deze Rekenkamer wordt echter in veel gemeenten nog niet goed gebruikt, aldus de minister tijdens zijn deelsessie ‘Raad weet Raad’ op het Raadsledencongres.

Om een krachtige, lokale democratie te zijn, dient de gemeenteraad haar rol juist te vervullen en hierbij de juiste ondersteuning te zoeken. Een onderdeel van die rol is het controleren van het B&W. De Rekenkamer kan de uitgaven en de rechtmatigheid van deze uitgaven controleren en kan de controlerende functie van de gemeenteraad hierdoor ondersteunen. Daarom roept Plasterk op tot het juiste gebruik van de Rekenkamer door de gemeenteraden.

Rekenkamertool

Om te leren hoe u als raadslid de Rekenkamer op de juiste manier kunt gebruiken, heeft Raadslid.Nu de Rekenkamertool laten ontwikkelen. Petra Habets Advies & Onderzoek heeft in opdracht van Raadslid.Nu samen met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie, (NVRR), de Rekenkamertool gemaakt. De volgende animatie geeft weer wat u van de Rekenkamertool kunt verwachten: 

Trailer: wat kunt u verwachten van de Rekenkamertool

De tool zorgt ervoor dat raadsleden en gemeenteraden snel en gemakkelijk antwoord kunnen krijgen op de belangrijkste vragen om de Rekenkamer en/of de Rekenkamercommissie als hulptroep van de raad in te zetten.

De rekenkamertool bestaat uit  vijf thema’s en beantwoordt vragen, geeft adviezen, tips, voorbeelden en doorverwijzingen om verder te lezen. De vijf onderwerpen zijn:

  • De relatie tussen rekenkameronderzoek en ander onderzoek.
  • Wat doe ik als raadslid met rapporten, berichten en vragen van de rekenkamer(commissie)?
  • Hoe stel ik vragen aan de rekenkamer(commissie)?
  • Voor welke keuzes en beslissingen over de rekenkamer(commissie) kan ik als raadslid komen te staan?
  • Budget van de rekenkamer.

De belangrijkste vragen die u als raadslid over de Rekenkamer of Rekenkamercommissie kan hebben, worden met behulp van verschillende animaties beantwoord. Deze vragen en video’s worden hieronder weergeven:

Hoe verhoudt rekenkameronderzoek zich tot ander onderzoek waar u als raadslid om kunt vragen?

Wat te doen met onderzoeksrapporten van de rekenkamer(commissie)?

Wat te doen met andere berichten van de rekenkamer(commissie)?

Hoe heeft uw verzoek aan de rekenkamer (commissie) de grootste kans van slagen?

Wat zijn de taken van de raad bij de inrichting van de rekenkamerfunctie?

En waarmee krijgt u te maken als het gaat om het budget van de rekenkamer(commissie)?

Meewerken aan verbetering van de Rekenkamertool

De rekenkamertool van Raadslid.Nu is een hulpmiddel dat blijvend in ontwikkeling is. Wanneer u op basis van de vragen goede voorbeelden uit uw gemeente wilt aandragen of specifieke vragen wilt achterlaten, kunt u een bericht sturen naar: rekenkamertool@petrahabets.nl. Alvast veel dank en veel plezier bij het bekijken van de animaties!

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 september 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Collectief lid?
Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Wekelijks heten wij nieuwe gemeenteraden van harte welkom als collectief lid van Raadslid.NU. Wist u dat een collectief lidmaatschap maar 35 euro per persoon kost en dat ook commissieleden en fractieondersteuners binnen een collectief lidmaatschap vallen, mits aangemeld? (Het individueel lidmaatschap kost overigens 75 euro) En wist u dat alle leden, collectief en individueel, een eigen account aan kunnen maken op de website? Heeft uw gemeente u als collectief lid aangemeld, dan kunt u een account aanmaken op de website en ontvangt u per mail de inloggegevens. Het aanmaken van een account moet u wel zelf doen en duurt slechts enkele momenten. Vervolgens activeren wij de account voor u en hebt u toegang tot het besloten gedeelte van de website. Klik hier voor meer informatie.