Gebruik presidium om scherp te sturen op eigen raadsagenda

Gebruik presidium om scherp te sturen op eigen raadsagenda

Het presidium van de gemeenteraad verbindt twee werelden: die van de raad en die van het college. Om als gemeenteraad bewuster en scherper te sturen op de eigen raadsagenda is het belangrijk dat het presidium een schakel vormt tussen de gemeenteraad en de informatiestromen vanuit het college. Wil de raad en het presidium de goede keuzes maken, is het ook van belang dat het college duidelijk maakt wat er allemaal op de agenda en planning staat.

Bewuster en scherper sturen op de eigen raadsagenda door het presidium is een van de vier aanbevelingen uit het rapport "Schurende democratie" dat het onderzoeksbureau Berenschot opstelde voor de gemeenteraad van Overbetuwe. Aanleiding voor het rapport was dat het college in de Gelderse gemeente te machtig is en de raad onmachtig. Raadsleden worden daardoor niet allemaal op hetzelfde moment geïnformeerd, amendementen worden niet altijd uitgevoerd en sommige toezeggingen nagekomen.

De onderzoekers van Berenschot hebben nog een drietal aanbevelingen voor de raad om zijn positie te versterken. Creëer als raad samen met het college en de samenleving een beeld van de lokale democratie in de gemeente. Hoe functioneert de lokale democratie en hoe zou u het willen het zien? Zet op papier hoe de onderlinge rolverdeling hier binnen eruit ziet. Waar liggen de grenzen en is er ook een overlap tussen de rollen?

De raadsleden hebben verder de aanbeveling gekregen om onderlinge proces- en samenwerkingsafspraken te maken. De gemeenteraad zou een dag vrij moeten maken om samen een raadsbrede ‘deal’ op te stellen. Deze deal omvat hoe de raad het gezamenlijk de periode wilt gaan doen. Hoe wil de raad graag ondersteund worden door de burgemeester, griffie en college. En hoe wil de raad omgaan met de oppositie en coalitie?

Bovendien doet de raad er verstandig aan elk jaar een reflectiemoment in te passen, niet alleen om als raadsleden onderling te kijken hoe het gaat maar ook tussen raad en het college. Reflecteer hierbij op de samenwerking en evalueer of de gemaakte afspraken zijn nagekomen, aldus het onderzoeksrapport.

Presidium

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden houdt op vrijdag 21 september 2018 in Zeist een bijeenkomst over de rol en betekenis van het Presidium. Hier kunt u meer informatie lezen en aanmelden voor de bijeenkomst

Hoogste bestuursorgaan

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden blijkt dat maar 54% van de raadsleden ook daadwerkelijk vindt dat de raad het hoogste bestuursorgaan in de praktijk van het raadswerk is. Wethouders worden als de meest invloedrijke bestuurders gezien. Lees meer hierover in ‘Rol en positie van de gemeenteraad’.