Gecombineerde ALV en Raadsacademie in Utrecht

Gecombineerde ALV en Raadsacademie in Utrecht

De benoeming van nieuwe leden van het Algemeen Bestuur en de verantwoording van het gevoerde beleid in 2021 zijn een van de agendapunten van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden op zaterdag 11 juni in Utrecht. Aansluitend aan deze vergadering vindt de bijeenkomst in het kader van de Raadsacademie plaats.

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht. Deze bijeenkomst staat in het teken om de kennis van raadsleden bij te spijkeren en te informeren over het raadswerk.

Kennis centraal

Raadsacademies zijn bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarbij kennis, leren en interactie voor raadsleden centraal staat. Op deze bijeenkomsten komen doorgaans raadsleden uit de hele regio af; een unieke gelegenheid om kennis te maken met raadsleden uit andere gemeenten en de uitdagingen waar zij voor staan.

Raad en Veiligheid

Deze Raadsacademie begint met een plenaire sessie over hoe als raad meer grip te krijgen op regionale samenwerking. Daarna volgen er vier workshops. Een van de eerste is de sessie met als thema ‘Raad en Veiligheid’. Lilian Tieman, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, gaat in op vragen als: Wat is een Integraal Veiligheids Plan (IVP) en welke rol heb je als raadslid binnen het IVP?  Ook wordt er ingegaan op hoe je als raadslid het veiligheidsplan en de voortgang daarvan op de raadsagenda zet en welke partners je hiervoor kunt uitnodigen.

Meer informatie en aanmelden

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht. Klik hier om u aan te melden voor de ALV. En klik hier voor het aanmelden voor de Raadsacademie.