Geef burgers laatste woord burgerfora

Geef burgers laatste woord burgerfora

Het lijkt een open deur, maar voor gemeenteraden die kiezen voor het houden van een burgerforum is het belangrijk te weten dat burgers het laatste woord hebben en houden over de inhoud van het burgerforum. De burgers beslissen wat er gebeurt met de adviezen die zij uit de politieke hoek ontvangen.

Om te voorkomen dat burgers teleurgesteld worden en hun vertrouwen verliezen, moeten er tijdig duidelijke afspraken worden gemaakt over wat er precies gebeurt met de inbreng van burgers. Over het belang van de organisatie van een burgerforum moeten niet alleen burgers, maar ook meerdere politieke partijen het eens zijn. Politieke en democratische inbedding is hiermee een van de criteria waar gemeenten rekening moeten houden als zij het instrument burgerfora willen inzetten, zo blijkt uit een overzicht van criteria die opgesteld zijn door het netwerk Democratie in Actie.  

Scherpe vraag

Een ander criterium dat van belang is wanneer de raad kiest voor het houden van een burgerforum betreft de keuze-afbakening van het onderwerp. Een gerichte vraagstelling die niet te smal of te breed is, schept duidelijkheid. Het is essentieel dat het onderwerp van het forum relevant en inhoudelijk is. Als een onderwerp leeft, is de kans groter dat burgers zich geroepen voelen om hun mening te delen.

Samenstelling

Ook moet er gezorgd worden voor een goede samenstelling van het burgerforum. Het is verstandig om een breed samengestelde groep burgers bij deze vorm van participatie te betrekken. Dit kan, gezien de onoverkomelijke zelfselectie na de loting, een uitdaging blijken. Het is daarom cruciaal dat een grote groep burgers een uitnodiging ontvangt. Er moet rekening worden gehouden met de waarschijnlijkheid dat minder dan een tiende van de inwoners in zal gaan op de uitnodiging. Aan de andere kant moet wel rekening worden gehouden met de werkbaarheid van het forum, het moet immers niet te groot zijn. Een werkbaar forum heeft vaak tussen de honderd en honderdvijftig  deelnemende burgers.

Mislukking

Om burgerfora succesvol te laten zijn, moet dus gelet worden op politieke en democratische inbedding, duidelijke afbakening van het onderwerp en een goede samenstelling van het forum. Het organiseren van een burgerforum moet goed of niet gebeuren. Bij mislukking is de kans op teleurstelling en lagere betrokkenheid groot.

Meer informatie

Voor wie meer informatie wil over burgerparticipatie bezoek onze themapagina of meld je aan voor het platform Raad in Beweging waarin goede voorbeelden van participatie worden gedeeld.