Geen budget voor deelname van raadsleden aan VNG-congres

Geen budget voor deelname van raadsleden aan VNG-congres

Ruim 60 procent van de gemeenten heeft geen budget gereserveerd voor deelname van raadsleden aan het VNG-congres. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zelfstandig Raadsbudget’ dat Overheid in Nederland in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek is meegewerkt  door 267 griffiers, een respons van 69 procent.

In 35 procent van de gemeenten is er wel budget gereserveerd voor deelname aan het VNG-congres. Een kleine 3 procent van de ondervraagden geeft aan niet op de hoogte te zijn van het feit of de gemeente over een budget voor deelname aan het VNG-congres beschikt.  Uit de toelichting blijkt dat dergelijke kosten vaak zijn opgenomen in een algemene post op de begroting of in een post voor studiekosten.

Algemeen budget

Veelal wordt budget gereserveerd voor deelname aan het VNG-congres binnen een algemene post, zo blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door Overheid in Nederland. ‘Er is een budget voor cursussen, congressen etc., daar kan dit ook onder vallen,’ zo geeft een deelnemer aan het onderzoek aan. Een ander laat blijken dat er geen specifieke post voor gereserveerd is, maar dat er wel ruimte is binnen een algemeen budget ‘overige diensten’. 

Studiekosten

Uit de toelichting volgt verder dat de kosten voor het VNG-congres in bepaalde gevallen zijn opgenomen in een post voor studiekosten en scholing. ‘Dit maakt onderdeel uit van het scholings- en cursusbudget,’ zegt een deelnemer aan het onderzoek hierover. Een andere deelnemer aan het onderzoek geeft aan dat er geen specifiek budget voor is gereserveerd, maar dat dit bekostigd kan worden uit het budget voor opleidingen.

Prijzig

De hoogte van de prijs van deelname aan het congres is vaak een reden om geen budget te reserveren. Een deelnemer aan het onderzoek zegt hierover: ‘Het VNG-congres is behoorlijk duur. Als alle fracties er een raadslid naartoe laten gaan en alle overige zaken, dan past dit niet binnen het budget’. In een andere gemeente werd deelname aan het VNG-congres in verband met de prijs zelfs sterk afgeraden: ‘Het is het belastinggeld niet waard, het bedrag was absurd’.

Gemeenten hebben de jarenlange gewoonte om vooral leden van het college, burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen, als afvaardiging naar het jaarcongres van de VNG te sturen. Raadsleden als lid van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, de gemeenteraad, maken in de meeste gemeenten geen vanzelfsprekend onderdeel uit van de delegatie naar het VNG Jaarcongres.

Project Zelfstandig Raadsbudget

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft het onderzoek over het “Zelfstandig Raadsbudget” uitgevoerd om zo een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de raad over de eigen rol en positie en over het belang van ondersteuning en opleiding voor de raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De commissie openbaar bestuur van de Vereniging van Griffiers heeft meegewerkt aan het opstellen van de vragen en de resultaten van de enquête zijn met deze commissie besproken. De verantwoordelijkheid voor de resultaten en het onderzoek berust bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zal de komende maanden met berichten op de website en informatie in brieven aan de raad aandacht vragen voor het thema ‘Zelfstandig Raadsbudget’.

In het kader van het project ‘Zelfstandig Raadsbudget’ verscheen eerder het volgende bericht op de website: Kwart van de gemeenten zonder zelfstandig raadsbudget

De inschrijvingen voor het VNG Jaarcongres op 7 en 8 juni in Haarlemmermeer zijn geopend. Inschrijven kan hier.

Deelnemers kunnen zich ook inschrijven voor het deelcongres van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers over regionale samenwerking. Inschrijven kan door hier te klikken.