Geen geldige eed of belofte raadslid blokkeert besluitvorming

Geen geldige eed of belofte raadslid blokkeert besluitvorming

Wanneer een raadslid de wettelijke tekst voor de eed of belofte niet heeft afgelegd, kunnen de besluiten van de gemeenteraad worden vernietigd. Een raadslid dat zich niet heeft gehouden aan de wettelijke eed of belofte kan namelijk niet rechtsgeldig deelnemen aan de raadsvergadering en de besluitvorming door de raad.

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft dat in een brief aan de beroeps- en belangenverenigingen geschreven. Eerder liet de minister al weten in antwoord op Kamervragen dat een religieuze variant (bijvoorbeeld islamitisch) op de huidige wettekst voor de eed of belofte verboden blijft. Afgelopen voorjaar legden na de raadsverkiezingen nieuwe raadsleden in Bergen op Zoom en Tilburg de eed en belofte af waarbij zij een beroep deden op Allah, en niet op God, zoals in de huidige wettekst staat.

Geldige eed

Een raadslid zonder geldige eed kan uitgesloten worden van de raadsvergadering. Is het desbetreffende raadslid toch aanwezig, kunnen raadsbesluiten voor schorsing of vernietiging aan de rechter worden voorgelegd. Dat geeft de minister aan in haar brief op eerder gestelde Tweede Kamer vragen over de religieuze variant op de huidige wettekst voor eed of belofte.

Raadsverkiezingen

De minister roept gemeenteraden en gemeenten op de strenge toepassing van de regels goed in acht te nemen bij de komende verkiezingen, aangezien dit voor alle politieke ambtsdragers geldt. In het najaar zijn er herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. In het voorjaar van 2023 gelden dezelfde spelregels ook voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.

Meer informatie

Wil je meer lezen over waarom de religieuze variant eed raadsleden verboden is? Klik dan hier. Klik hier voor de brief van de minister.