Geen lijstverbinding tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Geen lijstverbinding tijdens gemeenteraadsverkiezingen

DEN HAAG – Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is het niet meer mogelijk voor partijen om lijstverbindingen te vormen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het afschaffen van lijstverbindingen tijdens de raadsverkiezingen van volgend jaar.

Een motie van Eerste Kamerlid Schalk (SGP) om de in werking treding uit te stellen tot na de verkiezingen van 21 maart haalde geen meerderheid. Volgens de SGP-senator moet een groot aantal partijen door het afschaffen van de lijstverbindingen ‘een lijstineenschuiving bewerkstelligen’. De VVD, PvdD, 50PLUS, SP, D66, en PVV stemden tegen uitstel voor het afschaffen van lijstverbindingen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zei tijdens het debat in de Eerste Kamer aan dat het technisch mogelijk is om het wetsvoorstel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in werking te laten treden. Of dat wenselijk is, is volgens de minister een andere kwestie.

Herindelingsverkiezing
Tijdens de herindelingsverkiezingen van 22 november 2017 zijn lijstverbindingen voor de laatste keer mogelijk. Op die dag vinden er fusieverkiezingen plaats in Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel, Bellingwedde, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Rijnwaarden en Zevenaar. Volgens minister Plasterk zijn de voorbereidingen voor deze herindelingsverkiezingen al zo ver gevorderd dat het schrappen van de lijstverbindingen op de kandidatenlijsten als onwenselijk wordt beschouwd. De Kamer is daarmee akkoord.

Restzetelverdeling
Tegenstanders van lijstverbindingen vinden het bezwaarlijk dat de systematiek van restzetelverdeling die is gericht op een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging enigszins wordt doorkruist. Partijen die een lijstencombinatie aangaan kunnen namelijk meer kans maken op een restzetel dan de partijen die dat niet doen. Dat kan er zelfs toe leiden dat een partij die deel uitmaakt van een lijstencombinatie meer zetels krijgt toegewezen dan een partij die geen lijstencombinatie is aangegaan, maar waarop meer stemmen zijn uitgebracht. De mogelijkheid van lijstencombinaties vermindert verder de doorzichtigheid van de verdeling van de zetels over de lijsten. 

 

Bron: Raadslid.Nu, de  Vereniging voor Raadsleden, 28 juni 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!