Geen noodzaak om tijdelijke wet digitaal vergaderen te verlengen

Geen noodzaak om tijdelijke wet digitaal vergaderen te verlengen

De Eerste Kamer ziet geen noodzaak meer om de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming na 1 mei automatisch met twee maanden te verlengen. Dit omdat de maatregelen tegen de COVID-19-pandemie gedeeltelijk zijn ingetrokken en er nu een andere situatie is ontstaan.

De Senaat vindt dat de grondslag onder deze wet door de versoepelingen is weggevallen en het beter is te wachten op een permanente regeling waarover een besluit kan worden genomen. “Een permanente regeling vergt een nieuwe afweging nu de maatregelen zijn versoepeld”, schrijft voorzitter Boris Dittrich van de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken in een brief aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Raadsvergaderingen vallen onder deze wet. Het besluit om commissie/Bob-vergaderingen digitaal te houden is een besluit van de gemeenteraad en valt niet onder deze regeling.

Tijdelijke wetgeving

“Ik ben blij met de conclusie van de Eerste Kamer dat de tijdelijke wetgeving om digitaal te vergaderen niet meer nodig is”, zegt voorzitter Bahreddine Belhaj van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. “Deze wetgeving was nodig en goed om gemeenteraden in tijden van crisis in staat te stellen om hun werk te blijven doen. Op dat moment was het instrument van de tijdelijke wetgeving ook essentieel. Maar omdat het een tijdelijke wetgeving is die onder hoge druk moest worden ingevoerd, waren er weinig voorbehouden. De meeste gemeenteraden hebben dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid die deze wet bood. Echter na twee jaar digitaal vergaderen is het draagvlak voor structureel digitaal vergaderen bij de meeste gemeenteraden niet meer aanwezig.”

Permanente wetgeving

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de afgelopen corona periode laten zien hoe belangrijk het lokaal bestuur is. “Het land en de gemeenten moeten worden bestuurd. Juist in tijden van crisis. We hebben gezien dat de tijdelijke wet digitaal vergaderen gemeenteraden in staat heeft gesteld om de gemeenten te kunnen blijven besturen. Dit is essentieel in tijden waarin inwoners in nood zijn en hulp vragen aan hun lokale overheid. Echter is crisis niet de dagelijkse realiteit. Wetgeving moet de tand des tijds kunnen doorstaan. Dat betekent dat wetgeving rekening moet houden met alle omstandigheden waarin de wet tot uitvoering komt. Veel gemeenteraadsleden zijn alleen voor digitaal vergaderen in tijden van crisis of in bijzondere omstandigheden. Wij willen dan ook benadrukken dat in de nieuwe permanente wetgeving alleen onder deze omstandigheden digitaal vergaderen mogelijk gemaakt moet worden. Wij gaan graag het gesprek aan met ministerie van BZK en de Tweede Kamer om te komen tot een definiëring van het woord crisis en bijzondere omstandigheden. Fysiek vergaderen moet de norm zijn en zorgt voor een democratisch draagvlak onder inwoners”, zegt Bahreddine Belhaj.

Sneltreinvaart

De tijdelijke wet voor digitaal vergaderen werd in het voorjaar van 2020 na het uitbreken van de coronapandemie in sneltreinvaart door het parlement vastgesteld. Daardoor werd het mogelijk dat gemeenteraden tijdens de noodsituatie onder de coronaregels toch digitaal konden beraadslagen en besluiten.

Meer informatie

- de Kamerbrief dd17/03/2022.
- bezoek onze themapagina over
digitaal vergaderen.

- Meer weten over digitaal vergaderen in de dagelijkse praktijk? Je vindt het in de digitale leeromgeving, met oa
   - het webinar Online vergaderen en besluiten voor raadsleden,
   - het handboek Virtueel vergaderen van John Bijl en Victor Vlam