Geen online vergaderen voor raadsvergadering

Geen online vergaderen voor raadsvergadering

Fysiek vergaderen dient de norm voor de raadsvergadering te zijn. Dit is geen vanzelfsprekend uitgangspunt van het wetsvoorstel digitaal vergaderen dat bij de Tweede Kamer in behandeling is.

Bovendien houdt het wetsvoorstel onvoldoende rekening met de toegankelijkheid van inwoners en de deelname en het inspreken van inwoners in de raadsvergadering. De raadsvergadering online uitvoeren, beperkt daarom de openbaarheid.

Om deze redenen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden haar zorgen over het wetsvoorstel onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht. De Kamer is deze maand begonnen met de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel digitaal vergaderen, dat door de vorige minister van Binnenlandse Zaken is ingediend.

Crisissituatie

Digitaal vergaderen is, wat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, voor de raadsvergadering toelaatbaar alleen als er sprake is van een crisissituatie. De minister wil het ook mogelijk maken voor bijzondere omstandigheden. Wat dat inhoudt, is onduidelijk en daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de Kamer gevraagd om die duidelijkheid te vragen.

Experimenteren

Daarnaast waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor het onderdeel van het wetsvoorstel dat het experimenteren met hybride vergaderingen mogelijk moet maken. Een situatie waarbij sommige raadsleden fysiek en andere digitaal deelnemen, zorgt namelijk voor een ongelijk speelveld. Waar het nut van het experiment wordt ondersteunt, is de raadszaal in de ogen van de vereniging geen plek voor experimenten en pleit daarom voor het uitsluiten van de besluitvormende raadsvergadering bij dergelijke proeven.  

Commissies

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden beperkt de  norm voor fysiek vergaderen tot de raadsvergadering. Commissievergaderingen kunnen zo nodig wel online worden uitgevoerd, mits de raad dat wil.

Meer informatie

Wanneer je wilt lezen welke zorgen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gedeeld met de Tweede Kamer over het wetsvoorstel digitaal vergaderen, klik hier.