Geen politiek verlof voor raadslid op uitzending

Geen politiek verlof voor raadslid op uitzending

Er komt geen speciale verlofregeling voor raadsleden die door uitzending op militaire missie enkele maanden geen raadswerk kunnen verrichten. Onder andere de Nationale Ombudsman en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hadden hier voor gepleit.

Dit blijkt uit de antwoorden van minister Ollongren op Kamervragen van VVD, D66 en de PvdA. Kamerleden stelde vragen aan de minister naar aanleiding van een Roosendaals raadslid dat diens zetel moest opgeven, omdat er geen mogelijkheid was om terug te keren in de raad na terugkeer van militaire missie. De enige optie die de militair had om te voorkomen dat de raadszetel niet onbezet bleef, was om de raadszetel op te geven.

Ziekte en zwangerschap

Minister Ollongren blijft er bij dat tijdelijke vervanging alleen mogelijk blijft bij ziekte of zwangerschap. In de beantwoording wijst ze op de bijzonderheid van het ambt van volksvertegenwoordiger en het persoonlijke karakter hiervan. De verlofregeling blijft beperkt tot gevallen waarin zich de fysieke onmogelijkheid voordoet om het ambt te bekleden. Ook ziet de minister geen aanleiding om de mogelijkheid te onderzoeken of deze verlofregeling in de nabije toekomst uitgebreid kan worden.