Geen rol gemeenten bij versterken lokale en regionale media

Geen rol gemeenten bij versterken lokale en regionale media

‘Raadsleden hebben geen verantwoordelijkheid om de leegte in het landschap van de lokale media in te vullen.‘ Dit zei Mark den Boer, raadslid in de gemeente Molenwaard en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, als panellid tijdens de presentatie van het onderzoek naar de nieuwsvoorziening in de regio 2014.

Het onderzoek ‘Nieuwsvoorziening in de regio 2014: leegte in het landschap’ is uitgevoerd door de DSP-groep en prof. Henri Beunders. Dit onderzoek heeft zich gericht op de relatie tussen gemeenten en onafhankelijke lokale en regionale media. Er is tijdens dit onderzoek veldwerk gedaan in Almere, Barneveld en Deventer en er zijn cases bestudeerd in Bloemendaal, Culemborg en Zutphen.

80 procent van de ondervraagde  raadsleden vinden dat onafhankelijke lokale en regionale media cruciaal zijn voor het goed functioneren van de lokale democratie. De duidende en kritische journalistiek op regionaal en lokaal niveau staan echter onder druk en het is geen vanzelfsprekendheid meer dat zij in elke gemeente aanwezig zijn. De overgrote meerderheid van de ondervraagde raadsleden vindt ook dat gemeenten de onafhankelijke lokale en regionale media nodig hebben voor de informatie- en nieuwsvoorziening van hun inwoners over het gemeentelijke beleid.

Kwantiteit en kwaliteit

Naast dat de kwantiteit van regionale en lokale media aan het afnemen is, laat de kwaliteit van de berichtgeving, volgens de raadsleden, ook te wensen over. Lokale en regionale media  hebben een duidelijke toegevoegde waarde in het onafhankelijk verslag doen van wat er in de gemeenteraad gaande is, maar de media vult deze rol niet op de juiste manier in. Daarnaast is er volgens de ondervraagde raadsleden nauwelijks sprake van diepgravende onderzoeksjournalistiek.

Paradox

Gemeenten vinden de onafhankelijke lokale en regionale media dus in grote meerderheid van cruciaal belang en kunnen de informatie- en nieuwsvoorziening aan burgers niet af zonder die kwaliteitsmedia. Daarnaast erkennen gemeenten de penibele situatie van die media, in ieder geval wat betreft de kwaliteit en kwantiteit van de duidende en kritische journalistiek. Paradoxaal genoeg komen de raadsleden niet met oplossingen voor de afkalvende lokale en regionale journalistiek en de meeste raadsleden geven aan, net als Mark den Boer, dat zij zich nauwelijks verantwoordelijk voelen om het probleem aan te pakken.

Media versterken

Naar aanleiding van het onderzoek doet de DSP-groep aanbevelingen om de rol van de onafhankelijke regionale en lokale media te versterken. Zo moeten er stichtingen gecreëerd worden op gemeentelijk niveau voor onafhankelijke lokale duidende en kritische journalistiek. Daarnaast moet er een focus komen op de digitalisering van de duidende en kritische journalistiek. Het is echter nog de vraag wie deze aanbevelingen oppakt om daadwerkelijk het probleem aan te pakken.

Het gehele onderzoek en alle aanbevelingen kunt u hier vinden.