Geen 'verplicht' vaccinatiebewijs voor raadsleden

Geen 'verplicht' vaccinatiebewijs voor raadsleden

Raadsleden hebben na 25 september als de nieuwe corona-maatregelen van kracht worden geen vaccinatie- of testbewijs nodig als zij willen deelnemen aan een  ‘fysieke’ gemeenteraadsvergadering. Dat is geregeld in de Wet publieke gezondheid.

Na het loslaten van de 1,5 meter regel vanaf 25 september is er nog veel onduidelijk. Wel duidelijk is dat raadsleden geen vaccinatie- of testbewijs nodig hebben om deel te nemen aan een 'fysieke' vergadering. In de Wet publieke gezondheid zijn sectoren opgenomen waarvoor bij ministeriele regeling regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het beschikken over een testresultaat (of vaccinatiebewijs). Volksvertegenwoordigende organen zoals de gemeenteraad, vallen hier niet onder. Volksvertegenwoordigers hebben vanwege hun mandaat altijd toegang tot de vergadering en de gevallen waarin daarin kan worden afgeweken zijn geregeld in de Gemeentewet.

Inbreuk

Wie zich daar niet aan houdt, kan daar niet op worden aangesproken. Veel gemeenten er voor kiezen om de raadszaal bijv. tot het eind van het jaar in de huidige 1,5 meter opstelling te houden, gelet op de kosten van het verbouwen en inregelen, mocht er nog een najaarsgolf komen. De publieke tribune mag gesloten blijven, of beperkt opengesteld worden  als de vergadering wordt uitgezonden.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.