Geheimhouding verschilt per gemeente

Geheimhouding verschilt per gemeente

DEN HAAG – Gemeenteraden vullen geheimhouding rond stukken op verschillende manieren in. Dit kwam naar voren tijdens de Integriteitbijeenkomst die Raadslid.Nu heeft georganiseerd op woensdag 28 januari in de gemeente Cranendonck.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond het onderwerp geheimhouding centraal in het plenaire debat. Uit het debat is duidelijk geworden dat geheimhouding rond stukken binnen de gemeenten van de aanwezige raadsleden, erschillend is geregeld. Zo worden besluiten tot geheimhouding in de ene gemeente genomen in het presidium, in een andere gemeente worden alle besluiten in de gemeenteraad genomen en in weer een andere gemeente zijn er bijna nooit geheime stukken. Een aanwezig raadslid gaf aan dat het lastig is om afspraken rond geheimhouding te maken aangezien elke zaak anders is.

Dat er verschillen zijn tussen gemeenten op het gebied van geheimhouding is opmerkelijk te noemen, want de Gmeentewet stelt dat het besluit tot geheimhouding alleen door de gemeenteraad kan worden genomen.  

Integriteitbijeenkomst

In het eerste gedeelte van de Integriteitbijeenkomst verzorgde Marc de Droog van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) een presentatie voor de 38 aanwezige raadsleden uit het zuiden van het land. Tijdens deze presentatie stonden de volgende vragen centraal: hoe staat integriteit op de agenda? Wat kan de gemeenteraad doen op het gebied van integriteit? Het thema integriteit krijgt wel aandacht binnen de gemeenteraden, maar vaak wordt dit gedaan door aan het begin van de raadsperiode de gedragscode door te nemen en/of een workshop of training te organiseren. Vaak is deze gedragscode echter opgesteld door de vorige raad of zelfs de raad daarvoor en is de aandacht voor het onderwerp middels een workshop eenmalig.

Integere raad

Op de vraag wat de raad kan doen op het gebied van integriteit heeft Marc de Droog vier punten gegeven die kunnen helpen om een gemeenteraad bewust te maken van het thema integriteit en bezig te laten zijn met dit thema. Deze vier punten zijn:

  1. Heb als raad een commitment en visie op het gebied van integriteit.

  2. Heb een gezamenlijk moreel kompas. Dit kan bereikt worden door dilemmatrainingen en intervisie.

  3. Wees voorbereid op integriteitschendingen, dit zal hoe dan ook een keer aan de orde komen tijdens een raadsperiode.

  4. Organiseer integriteit in de raad door bijvoorbeeld een commissie integriteit of een vertrouwenspersoon aan te stellen.

De bijeenkomst van Raadslid.Nu over bewustwording van integriteit voor raadsleden in Cranendonck is onderdeel van een serie bijeenkomsten voor raadsleden over integriteit. Raadslid.Nu had op 24 november in Almere en op 11 december in Den Haag ook bijeenkomsten voor raadsleden over de valkuilen en dilemma’s van integriteit. Cranendonck was op 28 januari de derde bijeenkomst. Zaterdag 7 februari volgt in De Wolden (Drenthe) een vierde en voorlopig laatste bijeenkomst in deze serie over vlakuilen en dilemma’s van integriteit voor raadsleden.

De gehele presentatie van Marc de Droog kunt u hier bekijken.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 5 februari  2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu