Gelijkwaardig financieel speelveld voor alle volksvertegenwoordigers

Gelijkwaardig financieel speelveld voor alle volksvertegenwoordigers

Raadsleden van alle politieke partijen, landelijk of lokaal, moet een gelijkwaardig financieel speelveld worden geboden. Dat is van belang voor de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap en de duurzaamheid van de lokale democratie.

Deze boodschap geeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in zijn reactie in het kader van de internetconsultatie op het voorstel voor de wet politieke partijen. In het wetsvoorstel wordt wel een aanzet gedaan, maar de voorstellen geven nog geen gelijkwaardig financieel speelveld voor alle volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden.

Korte periode

Volgens het wetsvoorstel krijgen alle raadsleden voor de komende drie jaren een vast bedrag. Wat ontbreekt is financiële afspraken dat deze financiële ondersteuning ook na de komende drie jaren is gegarandeerd. De subsidie, zoals aangekondigd, bedraagt 8,5 miljoen euro per jaar, ofwel 250 euro per volksvertegenwoordiger. Een structurele subsidieverlening zal duidelijkheid scheppen en de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap verhogen ook voor de lange termijn, vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Speelveld

De keuze voor deze voorlopig driejarige subsidie geeft nog steeds geen gelijkwaardig financieel speelveld. Raadsleden van landelijke politieke partijen weten zich namelijk in tegenstelling tot raadsleden van lokale politieke partijen financieel gesteund op basis van de wet financiering politieke partijen.

Meer informatie

Klik hier om de gehele reactie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in het kader van de internetconsultatie op de wet politieke partijen te lezen.

Voorzitter Hanneke Willemstein in VNG Magazine over het gelijkwaardig speelveld voor alle raadsleden.

De Tweede Kamer vindt dat er een gelijkwaardig financieel speelveld moet zijn.