Gemeente kan aangifte doen voor bedreigde raadsleden

Gemeente kan aangifte doen voor bedreigde raadsleden

De gemeente Zaanstad kan voortaan aangifte doen in plaats van een raadslid als deze slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Deze optie wordt geboden zodat een hitteschild rondom een raadslid kan worden gevormd. Dit staat in de Zaanse aanpak ‘Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers’ die is opgesteld naar aanleiding van een aangenomen motie in de Zaanse gemeenteraad.

De handreiking is opgesteld omdat een uiting van agressie of geweld jegens een raads- of collegelid niet alleen een aanval op die persoon is, maar wordt gezien als een aanval op het democratisch bestel als geheel. Het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid is dat agressie, geweld, bedreiging en intimidatie (verbaal & fysiek) tegen raadsleden, wethouders of de burgemeester van de gemeente nooit acceptabel is en agressief gedrag altijd een vervolgaanpak krijgt.

Hulpmiddelen

Wanneer raadsleden te maken krijgen met agressie en geweld zijn er verschillende stappen die ondernomen kunnen worden volgens de Zaanse aanpak. In de ergste situaties altijd direct 112 bellen. Voor advies en klankbord kunnen raadsleden altijd contact opnemen met de griffie. Bij geweld, bedreiging en intimidatie kan ook contact worden opgenomen met de burgemeester, waarna deze in overleg mogelijk politie maatregelen kan treffen. Ook kan contact worden opgenomen met de wijkagent voor een gesprek thuis of op het politiebureau. Het volledige document over de Zaanse aanpak Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers is te lezen via deze link.

Daarnaast hebben raadsleden hebben ook een aantal andere hulpmiddelen waar ze gebruik van kunnen maken:

  • Vertrouwenslijn: De Vertrouwenslijn werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief. De lijn is te bereiken via 0800-2800200.
  • Instituut voor Psychotrauma: Het IVP biedt acute gespecialiseerde ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan. Tijdens kantooruren is het IVP bereikbaar op 020-8407620. Buiten kantooruren is het alarmnummer bereikbaar via 088-3305112. 
  • Agressievrij Werk: Op de website Agressievrijwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken is allerlei informatie te vinden over agressie op de werkvloer en wat te doen als er een incident plaatsvindt.
  • Raadsleden en Veiligheid: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en heeft een speciale website voor raadsleden over het onderwerp veiligheid.