Gemeente Vlissingen presenteert moodboard als vorm voor burgerparticipatie

Gemeente Vlissingen presenteert moodboard als vorm voor burgerparticipatie

De burger en de politiek lijken steeds verder van elkaar af te drijven. Dit terwijl ze er beide juist belang bij hebben om in gesprek te blijven. De gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland wilden hierin een nieuwe stap maken en ontwikkelden een nieuwe vorm van burgerparticipatie, namelijk: het moodboard. Dit board is in diverse gemeenten in Zeeland gerealiseerd. Van Vlissingen is ook echt bekend dat ze het moodboard hebben gebruikt om de burgerparticipatie in de gemeente te verdiepen.

Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar is er een begin gemaakt op het gebied van burgerparticipatie. Zo mochten inwoners in diverse gemeenten ideeën insturen en tekeningen maken om zo hun wensen duidelijk te maken. Van alle tekeningen is per gemeente een moodboard gemaakt. Deze zijn vervolgens op de uitslagenavond overhandigd om zo nieuw beleid te inspireren. De gemeente Vlissingen speelde hierin een bijzondere en voortrekkende rol, omdat het board hier ook echt in gebruik is genomen.

Nieuwe vorm van burgerparticipatie

Fractievoorzitter Alex Achterhuis van de collegepartij Partij Souburg-Ritthem (PSR) geeft aan dat het bord tijdens de formatiegesprekken is gebruikt. Daarnaast zijn een heleboel onderwerpen van het bord in het uiteindelijke coalitieprogramma terecht gekomen. Hij ziet de actie met het moodboard als een echte vorm van burgerparticipatie. Het is volgens hem dan ook het begin van meer. “Wij willen als raad en als college structureel inzetten op participatie. Dit zodat de burger het gevoel heeft vanaf het begin betrokken te zijn. In plaats van dat ze in de loop van een proces ineens een rijdende trein tegenkomen, overvallen worden en dan denken 'wat overkomt ons nu weer'."

Ook bij Gedeputeerde Staten delen ze deze mening. Ondanks dat burgerparticipatie al langer wordt ingezet, ontbreekt het volgens gedeputeerde Harry van der Maas aan een duidelijke structuur. "Het is heel erg belangrijk dat je aan de voorkant afspreekt wat je van elkaar verwacht. Dit kan volgens Van der Maas pas werken als ook aan de ambtelijke duidelijk is welke vorm wordt ingezet. Het moodboard is daarom een goed en duidelijk voorbeeld."

Participatieplan voor de toekomst

Volgens Achterhuis werken raad en college ook aan een uitgebreid participatieplan voor aankomend jaar. De bedoeling was dat het voor het einde van dit jaar af zou zijn, maar hij durft nog niet te zeggen of dat daadwerkelijk het geval is. Volgens hem is komend voorjaar realistischer. "Hopelijk hebben we dan een participatienota waarin we met een vijftal stappen aangeven op welk niveau de inspraak zich bevindt zodat burgers zien waar ze in het proces zitten en of er nog invloed uit te oefenen is op de besluitvorming."

Van der Maas geeft aan dat het voor de provincie een ander verhaal is. "Bij ons is het concept afgerond. Dit gaan we deze maand bespreken met de fracties in de Provinciale Staten en dan hoop ik dat het overgenomen wordt."