Gemeenten maken meer eigen keuzes

Gemeenten maken meer eigen keuzes

DEN HAAG- Het Nederlandse lokaal bestuur bepaalt zelf steeds meer wat er gebeurt en legt hierover direct verantwoording af aan de eigen gemeenschap. Den Haag bepaalt anno 2015 niet meer wat er lokaal gebeurt. Dit zei de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, in haar nieuwjaarsspeech bij de VNG.

‘De gemeente heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en de kiezers in de gemeenten bepalen uiteindelijk door wie ze bestuurd worden. De raad, als vertegenwoordiging van het volk, is het hoogste orgaan. Elke gemeente maakt zijn eigen politieke keuzes en dat zal onherroepelijk leiden tot verschillen tussen gemeenten. Dat is niet erg, want gemeenten zíjn ook verschillend en vragen om verschillende toepassingen en oplossingen’, aldus de VNG-Voorzitter.

Moedige raadsleden

Jorritsma benadrukt wel dat het maken van eigen keuzes als gemeente, vraagt om moedige bestuurders en raadsleden die aanspreekbaar zijn op hun keuzes. Als er iets misgaat of een besluit niet zo positief wordt ontvangen, kunnen gemeenten niet langer naar Den Haag wijzen. Daarnaast dient de rijksoverheid en de landelijke politiek bereid te zijn om mee te kijken en mee te zoeken naar de juiste randvoorwaarden, onder meer wat betreft verantwoordelijkheden en financiën. ‘Nu we veel zaken anders gaan organiseren en ook de rol van de overheid in het geheel is veranderd, zouden de randvoorwaarden waaronder gemeenten in deze transformatiefase moeten opereren fundamenteel tegen het licht moeten worden gehouden. Dat moeten we als overheid samen doen’, stelt Jorritsma .

De gehele nieuwjaarsspeech van Annemarie Jorritsma kunt u hier lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 8 januari 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu