Gemeenten mogen vertrekkende raadsleden tablet schenken

Gemeenten mogen vertrekkende raadsleden tablet schenken

Vertrekkende raadsleden mogen hun gemeentetablet houden als hun gemeente daarmee instemt. Voorwaarde is wel dat gegevens op het apparaat professioneel gewist worden met speciale software.

De overdracht van het in bruikleen gegeven bedrijfsmiddel is geen recht van de het raadslid, maar hangt af van de keuze die de gemeente maakt. Dat zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en belangenverenigingen overeengekomen. Het ministerie was hier aanvankelijk huiverig over, uit vrees voor datalekken. Politieke ambtsdragers hebben immers veel politiek-vertrouwelijke en privacygevoelige informatie op hun ICT-bedrijfsmiddelen. Dat aanvankelijke bezwaar vervalt als het apparaat door of namens het overheidsorgaan 'schoongeveegd' is. Voorheen was de regel dat externe gebruikers bedrijfsmiddelen moesten inleveren. Dat is nu van de baan.

Fiscale afhandeling

Officieel luidt het dat het vertrekkende raadslid de in het economisch verkeer resterende waarde van de tablet moet betalen aan de bruikleengever. De functionele levensduur van ICT eindigt na vier jaar, maar dat betekent niet per se dat het desbetreffende ICT-middel geen waarde meer heeft in het economische verkeer. De gemeente mag die waarde indivdueel bepalen. Dat zal meestal niet onoverkomelijk zijn, aangezien het apparaat na een raadsperiode van vier jaar (grotendeels) afgeschreven is. Voor relatief ‘kleine’ investeringen (laptop, tablet) wordt normaal een afschrijvingstermijn van 5 jaar aangehouden.

Meer informatie

Lees hier de circulaire: Overname ICT na ambtstermijn decentrale politieke ambtsdragers.