Gemeenteraad Amsterdam ondertitelt raads- en commissievergaderingen

Gemeenteraad Amsterdam ondertitelt raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad van Amsterdam gaat vanaf 29 mei alle raads- en commissievergaderingen live ondertitelen. Hiermee is Amsterdam de eerste gemeente in Nederland die gebruikt maakt van deze toepassing. Samen met de audiovisuele en woordelijke verslagen, wordt met de live ondertiteling de toegankelijkheid van vergaderingen vergroot. 

"Met het inzetten van (live) ondertiteling zorgen we dat iedereen die dat wil goed kan volgen wat er in de raads- en commissievergaderingen voor de stad Amsterdam gebeurt," aldus Rik Torn, voorzitter van het Amsterdamse presidium. De doelstelling was om uiterlijk september 2020 deze mogelijkheden in te voeren, maar daar wilde de gemeenteraad niet op wachten. De toegankelijkheid voor iedereen om vergaderingen te kunnen volgen, zo stelt Torn, is voor het democratisch proces in de stad en transparantie van het bestuur van essentieel belang.

Besluit digitale toegankelijkheid

Het besluit van de Amsterdamse raad volgt op het in werking treden van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit besluit zet een Europese richtlijn om in bindende nationale wetgeving waardoor overheidsinstanties moeten zorgen voor toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor inwoners met een funtionele of cognitieve beperking. 

Spraakherkenning

De ondertiteling gebeurt via automatische spraakherkenning. Deze software is door de maker van het raadsinformatiesysteem in samenwerking met diverse universiteiten ontwikkeld. Het gaat om een lerend systeem waarbij de kwaliteit hoger wordt naarmate meer vergaderingen ondertiteld zijn. Daarnaast wordt bij raadsvergaderingen de live ondertiteling achteraf aan de hand van het woordelijk verslag gecorrigeerd. Vergaderingen waar geen woordelijk verslag van wordt gemaakt, wordt achteraf gecorrigeeerd op leesbaarheid en interpunctie. Hiermee hopen de ontwikkelaars de nauwkeurigheid van de software boven de 90% te krijgen.