Gemeenteraad beslist over ontslag wethouder

Gemeenteraad beslist over ontslag wethouder

DEN HAAG - Het ontslag van de wethouder is een beslissing van de gemeenteraad. Een beslissing over het moment waarop de wethouder dient te vertrekken hoort niet in de Gemeentewet te worden vastgelegd. Dit vindt Olaf Schuwer, specialist in gemeentelijk bestuursrecht.

De Wethoudersvereniging heeft eind vorige maand het voorstel gedaan voor het wettelijk verankeren van de ‘demissionaire wethouder’ in de Gemeentewet. Dat is volgens de Wethoudersvereniging nodig om de bestuurbaarheid van de gemeente te waarborgen.

Het is niet aan de Gemeentewet om te bepalen over de demissionaire wethouder, vindt Olaf Schuwer, specialist in gemeentelijk bestuursrecht. "Als partijen er voor kiezen en er voor voelen, staat hen vrij om ‘demissionaire wethouders’ zo lang in het zadel te laten zitten als nodig is om tot een nieuwe coalitie te komen.’’

Ontslag
Er zijn verschillende wegen die kunnen leiden tot het ontslag van een wethouder. De wethouder kan zijn of haar ontslag aankondigen in een brief aan de gemeenteraad. Zodra er binnen een maand een opvolger gevonden en aanvaard is, is het ontslag een feit. Tenzij er in de brief gesproken wordt over ‘’onmiddellijk’’ ontslag, wat er ook voor zorgt dat het ontslag onmiddellijk in werking treedt.

Een andere weg die bewandeld kan worden is het opzeggen van het vertrouwen door de gemeenteraad, door het aannemen van een raadsbesluit waarin het vertrouwen wordt opgezegd. Na dit besluit is het aan de wethouder om wel of niet te vertrekken. Dat dit in de meeste gevallen wel gebeurt wordt gezien als een vorm van ongeschreven staatsrecht. Wethouders komen geregeld ten val. Het afgelopen jaar 2016 was een van de zwartste jaren voor wethouders. Liefst 116 wethouders moesten vanwege politieke vertrouwensbreuken het veld ruimen, zie deze link.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 februari 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018? 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.   

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!