Gemeenteraad gaat over geheimhouding, niet het college

Gemeenteraad gaat over geheimhouding, niet het college

ZUIDWOLDE – De gemeenteraad beslist of stukken onder geheimhouding vallen. Dat is geen bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Wanneer daar onduidelijkheid over ontstaat, of druk wordt uitgeoefend, vraag  je als raadslid in de eerste plaats om advies bij je raadsgriffier.

Deze aanbeveling deden Hans Scherpenzeel, griffier van de gemeente Goes en voorzitter van de commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers, en Ina Middelkamp, raadsgriffier in de gemeente Westerveld, tijdens een bijeenkomst van Raadslid.Nu, afgelopen zaterdag in Zuidwolde (gemeente De Wolden). De bijeenkomst over bewustwording over valkuilen en dilemma’s van integriteit werd bezocht door raadsleden uit Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel. Een aantal raadsleden klaagde over de druk van het college van burgemeester en wethouders om bijna te pas en te onpas geheimhouding te leggen op stukken. Een van de raadsleden uit Ommen vertelde dat de raad in zijn gemeente geheimhouding opgelegd kreeg terwijl de stukken bijna op elk bureau in het gemeentehuis lagen en iedereen, ook raadsleden, bij de rechtbank inzage in de stukken kon krijgen. De gemeenteraad beslist over geheimhouding en niemand anders, zo betoogden de beide raadsgriffiers.

Controlerende taak

Directeur Henk Bouwmans van Raadslid.Nu herinnerde de raadsleden er aan dat de raad terughoudend moet omgaan met geheimhouding. ‘Hoe meer stukken onder geheimhouding vallen, des te lastiger wordt het om achteraf als gemeenteraad je controlerende taak goed uit te voeren.’

Dilemma? Kiezen!

Hans Scherpenzeel benadrukte tijdens de Integriteitbijeenkomst van Raadslid.Nu ook dat het hebben van integriteitdilemma’s als raadslid niet erg is. ‘Als raadslid krijg je hoe dan ook te maken met zulke dilemma’s. Accepteer dat je als raadslid tegen deze dilemma’s aan kunt lopen. Wanneer je te maken krijgt met een integriteitdilemma, doe je waar je voor gekozen bent als raadslid, namelijk het maken van keuzes. Door keuzes te maken geef je vorm aan de rol van raadslid’, aldus Scherpenzeel.

Keuzes maken

Wel is het belangrijk om bij een dilemma de juiste route te kiezen en dus de juiste keuze te maken waarbij jouw integriteit als raadslid niet in het geding komt. Om als raadslid de juiste keuze te maken, heeft Scherpenzeel vijf tips gegeven. Deze vijf tips zijn:

  1. Accepteer het feit dat je met integriteitdilemma’s te maken krijgt als raadslid;
  2. Herken deze dilemma’s. Wanneer het om integriteitkwesties gaat, herkent je gevoel vaak het dilemma al;
  3. Breng in kaart welke partijen een rol spelen en welke belangen zij hebben;
  4. Praat over integriteitdilemma’s om de argumenten boven tafel te krijgen waarop je je keuze kunt baseren. Doe dit niet met een hele grote groep mensen;
  5. Kom altijd terug bij je eigen gevoel, nadat u alle argumenten op een rijtje hebt.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 9 februari 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu