Gemeenteraad gaat over samenstelling rekenkamer

Gemeenteraad gaat over samenstelling rekenkamer

De invulling van de rekenkamerfunctie dient onder de lokale autonomie van de gemeenteraad te blijven. Dit betoogt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een reactie op brieven van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) aan de Tweede Kamer.

De lokale context van rekenkameronderzoek is van groot belang voor de kwaliteit van het onderzoek en het overnemen en toepassen van de aanbevelingen en adviezen die uit het rekenkameronderzoek voortvloeien. Om recht te doen aan deze lokale context dienen gemeenteraden vrij te zijn in hun keuzes met betrekking tot de invulling van de rekenkamerfunctie. Of een rekenkamer volledig uit externen bestaat of dat er ook raadsleden in plaats mogen nemen, is een keuze die de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de gemeente zelf dient te mogen maken. Om een rekenkamer effectief te laten functioneren is het van belang dat de gemeenteraad de meerwaarde inziet van rekenkameronderzoek. Om deze meerwaarde te creëren dient de rekenkamer ingericht te kunnen worden aan de wensen en behoeften van de gemeenteraad.

Slapende rekenkamer

In een aantal gemeenten is er sprake van een slapende rekenkamer. Een slechte zaak volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Om dit probleem te verhelpen is het van belang dat gemeenteraden aangesproken en geënthousiasmeerd worden om de rekenkamer in te zetten als belangrijke hulptroep van de raad. Het verplicht stellen van onafhankelijke rekenkamers is volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geen verstandige maatregel. Het vergroot immers de kans dat er wordt gekozen voor gemeenschappelijke rekenkamers wat ten koste gaat van het lokaal maatwerk wat zo van belang is bij gedegen rekenkameronderzoek. Dit heeft uiteindelijk een negatief effect op de doorwerking van eventuele adviezen en aanbevelingen die uit het rekenkameronderzoek voort kunnen komen.

Meer informatie

De volledige reactie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op de verschillende brieven van minister Ollongren in voorbereiding aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken vindt u hier: Inbreng Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.