Gemeenteraad gaat zelf over werving griffier

Gemeenteraad gaat zelf over werving griffier

DEN HAAG – In haar rol als werkgever van de griffier werft de werkgeverscommissie van de gemeenteraad de griffier. De eindverantwoordelijkheid voor de werving van de griffier ligt bij de gemeenteraad. Dit blijkt uit het filmpje ‘Werving van de griffier’ gemaakt door Petra Habets Advies & Ontwikkeling in opdracht van Raadslid.Nu.

De werkgeverscommissie uit de raad die een nieuwe griffier werft laat zich adviseren door de burgemeester of gemeentesecretaris. Zo geeft Agnes van Kuijen, gemeenteraadslid in Zoetermeer, aan dat de burgemeester zitting zal nemen in de adviescommissie, maar het mandaat blijft bij de werkgeverscommissie van de gemeenteraad. Martin Sagel, gemeenteraadslid in Assen, zegt: ‘De burgemeester of gemeentesecretaris is niet meer dan een adviserend lid. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad, op basis van intern overleg, met het mandaat van de werkgeverscommissie zelf de beslissing genomen.’

Afdeling P&O rol bij voorselectie

Raadsleden geven aan dat ook P&O betrokken is bij de werving van de griffier. Vooral bij de voorselectie speelt P&O een rol. Zo zegt Dick van Hoek, gemeenteraadslid in Houten: ‘P&O heeft een voorselectie gemaakt. P&O heeft gekeken wie er binnen het profiel past.’ Daarnaast wordt er bij het maken van een voorselectie ook gebruik gemaakt van externe partijen. Agnes van Kuijen (Zoetermeer) geeft aan dat ‘wij ons willen laten bijstaan door een bureau dat verantwoordelijk is voor de eerste selectie.’

Effectief en efficiënt functioneren van de raad

De werkgeversfunctie van de raad is een belangrijke rol, omdat de griffie een essentiële rol speelt in het effectief en efficiënt functioneren van de raad. Voor het sterk en krachtig functioneren van de raad en daarmee voor het aanzien van de lokale democratie is een goede ondersteuning essentieel. Onderschatting van de werkgeversrol is daarom niet in het belang van de raad.

Werkgeverstool

Raadslid.Nu heeft op 11 april de werkgeversfilmpjes over de rol van de raad gepresenteerd. Raadslid.Nu hoopt hiermee de bewustwording van de werkgeversrol van de raad te vergroten.

Klik hier om het filmpje over de werving van de griffier door de gemeenteraad te bekijken.

Eerder verscheen het volgende bericht:

-Raad als werkgever van de griffie in 8 filmpjes

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 19 april 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!