Gemeenteraad mag ook oordelen over Bestuursakkoord Asielinstroom

Gemeenteraad mag ook oordelen over Bestuursakkoord Asielinstroom

UTRECHT – Gemeenteraden kunnen tot en met 18 december oordelen over het Bestuursakkoord Verhoogde Asielstroom. Op verzoek van de leden van de VNG is de ledenraadpleging verlengd tijdens de Buitengewone VNG-ledenvergadering afgelopen maandag in Utrecht.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op 27 november met het Rijk tot afspraken gekomen over wie wat moet doen en wie de kosten daarvoor draagt. De nadruk op de afspraken in het akkoord ligt op een snelle doorstroom van vergunninghouders naar huisvesting in gemeenten en werk met oog voor maatschappelijk draagvlak. De belangrijkste afspraken zijn:
-Het Rijk gaat strakkere termijnen stellen aan de realisatie van opvanglocaties door veiligheidsregio en provincie.
-De vergoedingen voor begeleiding, huisvesting en maatschappelijke opvang aan gemeenten worden verhoogd.
-De GZZA-regeling wordt omgezet naar een GVA-regeling (gemeentelijk versnellingsarrangement) met als doel dat crisisnoodopvang vanaf 1 januari niet meer noodzakelijk is.

Bijstandskosten
Vanaf januari gaat de VNG met het Rijk om tafel om de financiering van de bijstandskosten in de Voorjaarsnota te regelen.Het bestuursakkoord Asiel van de VNG met het Rijk riep bij diverse gemeentebestuurders vragen op. Wethouder Marjolein Steffens (Haarlemmermeer) wil dat de ondergrens flexibeler wordt zodat er ook mogelijkheden ontstaan om wat te doen in kleinere dorpen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Den Haag) heeft zorgen over de bijstandskosten waarvoor de afgesproken bedragen ontoereikend zijn. De Haagse wethouder wil structureel extra geld om de te verwachte extra kosten voor bijstand te kunnen betalen. Volgens Van Engelshoven is dat ook ‘belangrijk voor het waarderen van het gesloten akkoord’.

Informatiesessie
De ledenraadpleging voor alle gemeenten opent vandaag, op 1 december, en loopt tot en met 18 december. De leden van de VNG gingen daarmee akkoord na een voorstel van de Aalsmeerse waarnemend burgemeester Jeroen Nobel. Hij wilde graag dat niet alleen het college maar ook de inwoners, en dus de gemeenteraad, hun oordeel kunnen geven over het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom.
Alle maatregelen die in het akkoord zijn gesloten voor de korte en middellange termijn zijn hier te lezen. Op maandagmiddag 7 december houdt de VNG een informatiesessie voor gemeenten over het akkoord, vanaf 13:00 aan de Oudegracht 46 in Utrecht.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 december 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Bent u als raadslid, griffier, burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris betrokken bij een ambtelijke fusie? Wilt u in contact komen met collega’s en uw kennis verbreden rondom ambtelijke fusies? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de kennissessie ‘Raad en griffie in positie bij ambtelijke fusie’ op: dinsdag 1 december 2015, Gemeentehuis Amstelveen, 14.30 - 17.30 uur. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier