‘Gemeenteraad moet debatteren over integriteit van de raad’

‘Gemeenteraad moet debatteren over integriteit van de raad’

DEN HAAG – Gemeenteraden debatteren te veel over de integriteit van politici en te weinig over de integriteit van de gemeenteraad. ‘Het debat moet worden gevoerd over de integriteit van de raad’.

Dit zei Hans Scherpenzeel, raadsgriffier in de gemeente Goes en portefeuillehouder integriteit binnen de Vereniging van Griffiers, tijdens de afscheidsreceptie van de voormalig voorzitter van Raadslid.Nu Peter Otten waar hij een presentatie over integriteit verzorgde.

Individueel beleid

Het integriteitbeleid is teveel gericht op wat een raadslid wel of niet mag doen. Het is dus erg individueel gericht en gaat dus te veel over incidenten. Dit terwijl het volgens Hans Scherpenzeel ook van belang is om helder te hebben wat de raad als geheel wel of niet mag doen. De focus moet af van wat een integere politicus is en het debat moet worden gestart over de integriteit van de raad. Volgens Scherpenzeel zou de gemeenteraad daarom het debat moeten voeren over wat burgers na verkiezingen van de raad verwachten. De gemeenteraad debatteert daar nu niet of nauwelijks over, concludeert Scherpenzeel.

Samenwerking burgemeester en raadsgriffier

De burgemeester krijgt vanaf 1 januari de expliciete taak om de bestuurlijke integriteit binnen de gemeente te bevorderen. Scherpenzeel merkt echter op dat de burgemeester geen instrumenten krijgt om de rol als hoeder van de gemeentelijke integriteit ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Dit is een hachelijk perspectief voor de burgemeesters, aldus Scherpenzeel. Hij bepleitte samenwerking van burgemeester en griffier om zo samen ondersteuning te bieden aan de raad op het gebied van integriteit.

Tip: niet wachten op incidenten

Een belangrijk tip die Hans Scherpenzeel meegaf tijdens zijn presentatie is dat er over integriteit gedacht moet worden wanneer er nog niet over gesproken is. Bespreek het thema in de raad voordat een incident of een verdenking van integriteitschending de kop op steekt.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 18 december 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu