‘Gemeenteraad moet kunnen vertrouwen op rechtsgeldige publicatie vastgestelde verordeningen’

‘Gemeenteraad moet kunnen vertrouwen op rechtsgeldige publicatie vastgestelde verordeningen’

Ruim vijfhonderd verordeningen, die een jaar geleden zijn vastgesteld, zijn niet rechtsgeldig bekend gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht. Belastingheffing of het innen van leges op basis van deze verordeningen is daardoor onrechtmatig. Het betreft 35 procent van alle Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen die de verordeningen niet rechtsgeldig bekend hebben gemaakt.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is blij met het onderzoek van Daadkracht naar de wijze waarop verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden gepubliceerd. “Raadsleden en gemeenteraden moeten er op kunnen vertrouwen dat door hen vastgestelde verordeningen deugdelijk en rechtsgeldig worden gepubliceerd’, aldus voorzitter Mark den Boer van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Schadelijk voor aanzien gemeenteraad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het zorgelijk dat ruim vijfhonderd verordeningen niet op de juiste wijze zijn gepubliceerd. “Het betekent dat er voor deze verordeningen geen rechtmatige leges en belastingen kunnen worden geheven. Dat is nadelig voor het aanzien van het openbaar bestuur en voor de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in het bijzonder”, zegt Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Raadsleden in een reactie op het onderzoek van Daadkracht.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hoopt dat de nalatigheid van de betreffende gemeenten snel wordt rechtgetrokken. ‘Wij hopen dat gemeenten die in gebreke zijn gebleven lessen trekken uit dit onderzoek”, aldus de voorzitter van Raadslid.Nu.

Niet juist bekendgemaakt

Gemeenten, provincies en waterschappen stelden in de maanden november en december 2015 ruim 4.100 verordeningen vast. Het gaat dan in de meeste gevallen om belastingverordeningen. De wet schrijft voor dat decentrale overheden hun verordeningen volgens strenge eisen elektronisch bekendmaken. Pas daarna treden deze in werking. Ruim 500 verordeningen zijn niet of niet juist bekendgemaakt. In 2014 is 83,4% van de vastgestelde verordeningen rechtsgeldig bekendgemaakt. In 2015 stijgt dit naar 87,3%. Spiegelbeeld daarvan is dat van de eind 2015 vastgestelde verordeningen 12,7% niet rechtsgeldig is bekendgemaakt. Organisaties die via de eigen website bekendmaken, maken meer dan de helft (55,7%) van de vastgestelde verordeningen niet rechtsgeldig bekend.

Daadkracht

Voor meer informatie  heeft Daadkracht een factsheet met de belangrijkste uitkomsten en het volledige onderzoeksverslag is beschikbaar op http://www.daadkracht.nl/onderzoek.