Gemeenteraad moet leiding nemen in drank- en horecahandhaving

Gemeenteraad moet leiding nemen in drank- en horecahandhaving

De gemeenteraden moeten de leiding nemen in de Drank- en Horecahandhaving. Dit kan gesteld worden na de 3e Monitor Bijzondere Wetten van Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW).

 Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de toezicht op alcoholverstrekking binnen de gemeente. Veertig procent van de gemeenten zegt echter nog steeds geen toezichthouder te hebben aangesteld. Daarnaast heeft 76% van de gemeenten nog geen handhavingsbeleid Drank- en Horecawet vastgesteld. De gemeenteraad kan hier juist een belangrijke rol spelen. De gemeenteraad kan namelijk in haar rol als kadersteller aan de burgemeester vragen informatie te geven omtrent de stand van zaken. Daarnaast kan de raad de kaders stellen waarbinnen het handhavingsbeleid uitgevoerd moet worden.

2014

Over drie maanden, per 1 januari 2014, wordt de alcoholgrens verhoogd naar 18 jaar. Dit betekent dat er meer werk bijkomt. Toezichthouders, als deze er al zijn, moeten dan namelijk toezicht houden op een grotere groep. 

Het hele persbericht is te lezen op: http://www.bhbw.nl/nieuws/problemen-bij-handhaving-drank-en-horecawet-door-gemeenten