Gemeenteraad moet nieuwe taken zonder bemoeienis kunnen uitvoeren

DEN HAAG – Laat het vernieuwde takenpakket voor gemeenten als gevolg van de decentralisaties ook echt over aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Piet Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State, komt in het jaarverslag 2014 op voor de onafhankelijkheid van het lokale beleid.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze drie decentralisaties werden ingevoerd om de zorg effectiever, goedkoper en persoonlijker te kunnen leveren. Maar Donner stelt  dat het van belang is dat de Tweede Kamer ministers dan ook niet aanspreekt op deze taken. ‘Het is nu de verantwoordelijkheid van de gemeenten, de problematiek hoort binnen de gemeenteraad thuis,’ schrijft Donner in het jaarverslag. De landelijke politiek moet volgens de vice-voorzitter stoppen met het blijven veranderen van de regels, en duidelijk maken wie er, in de wirwar van gemeenschappelijke regelingen, voor welke taken verantwoordelijk is. Donner waarschuwt in zijn jaarverslag het kabinet en de Tweede Kamer ook om de zelfredzame burger niet te benadelen.  

Raadslid.Nu deelt zorg over weinig invloed gemeente

Raadslid.Nu deelt de zorg van veel raadsleden over het gebrek aan greep en invloed op gemeenschappelijke regelingen. Om raadsleden en gemeenteraden te ondersteunen om meer greep op gemeenschappelijke regelingen en zogeheten verbonden partijen te krijgen, heeft Raadslid.Nu in december een stappenplan, het Format Verbonden Partijen, gepresenteerd. Voor het format verbonden partijen met 12 onderdelen, de uitleg ervan en een voorbeeld, klik hier.

Raadslid.Nu volgt bovendien een aantal gemeenteraden in hun pogingen om meer greep te krijgen op regionale samenwerking in Twente, West-Brabant en Drechtsteden. Als u  hier klikt kunt u een samenvattend bericht over de eerste drie afleveringen lezen.

Het hele nieuwsbericht in de NRC kunt u hier lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 april 2015

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie

Wist u dat een collectief lidmaatschap maar 35 euro per persoon kost en dat ook commissieleden en fractieondersteuners binnen een collectief lidmaatschap vallen, mits aangemeld? Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier

Sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden vergoedt de gemeente contributie van de beroepsvereniging waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu