Gemeenteraad moet zichzelf opnieuw uitvinden - Heeft stemmen op 19 maart wel zin? (2)

DEN HAAG – De gemeenteraad moet zichzelf opnieuw uitvinden. De aanleiding; steeds meer zaken worden geregeld en afgehandeld in regionale samenwerking.

De tendens tot regionalisering lijkt onstuitbaar, het ontstaan van nieuwe arrangementen tussen gemeenten en publieke en private partijen ook. Belangenorganisaties schuiven daarbij aan. De democratie verplaatst zich. Dat gebeurt gewoon’, zegt de Twentse hoogleraar Marcel Boogers in “De gemeenteraad heeft geen toekomst” van het auteursduo Jasper Loots en Piet-Hein Peeters. Dit tweetal vraagt zich af of stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zin heeft.

Overslaan verkiezingen niet verstandig

Boogers gaat in die twijfel voor een deel mee. ‘We zouden die verkiezingen eigenlijk een keer moeten overslaan’, zo schrijft Boogers. Maar uiteindelijk kiest Boogers er toch voor om te gaan stemmen. ‘Overslaan is ook weer niet zo verstandig’. Kiezers en de gemeenteraad moeten er in zijn ogen bij blijven om democratische greep te houden op dat wat in regionale samenwerking wordt geregeld. Steeds meer zaken worden door gemeenten in regionale samenwerking afgehandeld, in het bijzonder jeugdzorg en andere nieuwe taken in het sociaal domein die overgeheveld worden van Rijk naar gemeenten.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.