Gemeenteraad over veiligheid doet er toe voor burgemeester

DEN HAAG – 84,4% van de burgemeesters ervaart dat er voldoende mogelijkheden zijn om in regionale samenwerkingsverbanden te anticiperen op het oordeel van de gemeenteraad (zie tabel 22, pag. 72 van het rapport). Dit blijkt uit het rapport Majesteitelijke en magistratelijk van de Universiteit van Tilburg over het burgemeestersambt.

Verder vindt een ruime meerderheid van de burgemeesters dat er door raadsleden rekening wordt gehouden met de positie van een burgemeester in een regionale samenwerkingsverband.

Regionalisering en veiligheid

Regionalisering wordt door de burgemeesters ervaren als complex. Ook ontstaat er structuren die niet altijd zijn te overzien. De structuur van de politie en de brandweer liggen bijvoorbeeld open. De burgemeester heeft de sleutel in handen om voor de gemeenteraad de regionalisering te organiseren. Op het gebied van veiligheid zijn de bovenlokale samenwerkingsverbanden volgens een meerderheid van de burgemeesters van essentieel belang (zie tabel 21, pag. 71 van het rapport).

Voor raadsleden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp veiligheid, Raadslid.Nu organiseert in de maanden juni en juli vier regionale congressen.

Uitdaging

Bij regionalisering staan burgemeesters voor verschillende uitdagingen. Een van deze uitdagingen is om samen met de griffier, de gemeenteraad te begeleiden in de omgang van het verlies van feitelijke zeggenschap. Tegelijk blijkt het lastig te zijn om gemeenten actief betrokken te houden bij regionale samenwerkingsverbanden. Daarom ontplooien burgemeesters steeds meer initiatieven om de betrokkenheid te vergroten.

Een ondervraagde burgemeester betrekt zijn gemeenteraadsleden bij het hele proces naar de regionalisering. ‘Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Door raadsleden te plaatsen in een klankbordgroep begrijpen ze het proces achter een samenwerkingsverband. Anders kan er geen debat plaatsvinden in de gemeenteraad. De raadleden hebben zodoende kennis van zaken om een gemeenschappelijke regeling goed  of af te keuren.’

Verantwoording naar de raad

Het afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad over de regionaal ondernomen acties is voor burgemeesters een van de lastigste opgaven. Het besturen van een gemeenschappelijke regeling zorgt voor het nemen van ingrijpende beslissingen op bijvoorbeeld financieel gebied. De burgemeester kan hierover door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen, maar kan een negatieve beoordeling van de besluiten vaak niet terugdraaien of blokkeren. Op regionaal niveau is een burgemeester maar één temidden van vele beslissers.

Informatie

Voor meer informatie over “Majesteitelijk en magistratelijk, de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt”, klik voor het volledige rapport en de aanbiedingsbrief van de minister hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 28 april 2014

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier