Gemeenteraad Rheden neemt uitkomsten burgerraad op voorhand over

Gemeenteraad Rheden neemt uitkomsten burgerraad op voorhand over

Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer is het al ter sprake gekomen, het burgerberaad. Met een burgerberaad kan de samenleving vooraf meedenken over maatregelen die in de toekomst genomen moeten worden. Een gemeente die hier al de nodige ervaring mee heeft is Rheden. De gemeenteraad van Rheden is zelfs zo enthousiast, dat zij op voorhand hebben aangegeven om het resultaat over te nemen. 

Afgelopen jaar stelde de gemeenteraad van Rheden door middel van een amendement in, dat er een onafhankelijk burgerberaad in het leven geroepen zou worden. Afgelopen zomer heeft het eerste beraad plaatsgevonden. Ruim 400 mensen gingen met elkaar in gesprek over de onderwerpen klimaat, leefbaarheid en politiek vertrouwen. Het burgerberaad is een voorschot op het aankomende burgerforum, welke in de maanden september en oktober plaatsvindt.

Proces burgerberaad

Tijdens deze vervolgbijeenkomsten zullen de voorstellen van de inwoners verder uitgewerkt worden, om vervolgens opgeleverd te worden. Aan het einde van het jaar komen alle deelnemers van het burgerberaad bij elkaar om hun stem over de voorstellen uit te brengen. Met deze stemronde wordt het burgerakkoord bepaald – de uitkomst van het burgerberaad. De resultaten van het burgerakkoord zullen vervolgens door de gemeenteraad voor een groot deel worden overgenomen. Dit is tamelijk uniek, omdat de raad deze belofte al had gedaan voordat het eerste burgerberaad van start ging.

Vertrouwen in inwoners

De belofte werd gedaan in het coalitieakkoord Groener, socialer, dichterbij waarin staat aangegeven dat: “de uitkomsten van het Burgerberaad Rheden wordt gerealiseerd met een waarborg voor de gezondheid van de inwoners.” Dat de raad op deze manier het vertrouwen uitspreekt in de eigen inwoners komt in Nederland niet vaak voor. Er worden weliswaar steeds meer burgerberaden georganiseerd, maar vaak houden bestuurders daarbij een slag om de arm. Naast het overnemen van de resultaten, heeft de raad aangekondigd om in de toekomst opnieuw gebruik te willen maken van burgerraden. Hier wordt volgend jaar verder over gesproken.

Meepraten

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie.