Gemeenteraad snapt burgers niet

Gemeenteraad snapt burgers niet

De gemeenteraad schiet te kort in het bevorderen van volwaardige democratie. Soms zelfs spelen gemeenteraden geen enkele rol om burgerinitatieven te legitimeren.

De denktank van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schrijft dit in haar eerste jaarbericht dat vrijdag door de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel is aangeboden. In het rapport kantelt de denktank een nieuw perspectief. De gemeenten die zich net de eerste overheid zijn gaan noemen, moet omschakelen naar ‘eerst de burger’. De publieke zaak is niet langer het domein noch de monopolie van de overheid.

Spiegel voor de gemeenteraad

De gemeenteraad moet zichzelf niet langer als enige platform zien voor democratische processen. De gemeenteraad moet erkennen dat democratische processen zich ook al in de samenleving afspelen, onder andere in maatschappelijke initiatieven. ‘De rol van de raad kan vooral procesmatig zijn in het helpen vormgeven van de dagdagelijkse democratie in buurten en wijken’, aldus het rapport.

Raadsleden dienen te beseffen dat burgers geen toestemming vragen en dat burgers zich niet verantwoorden in de politieke arena. Toch bewegen burgers zich op een terrein dat we tot voor kort als het eigen domein van de gemeente opvatten en waarover gemeentelijke bestuurders zich in hun raden en colleges moesten verantwoorden.

De gemeenteraad snapt dat nog niet. En daarvoor voert het rapport het voorbeeld aan van het nieuwe samenwerken uit Amersfoort. Dit project beoogde de afstand tussen de (initiatieven van) de samenleving en de gemeenteraad te verkleinen door raadsleden in vroegtijdige stadia bij besluitvorming te betrekken.Echter, initiatiefnemers hebben teleurstellende ervaringen met de rol van de gemeenteraad bij burgerparticipatie.

Zie voor het gehele rapport: http://www.vng.nl/files/vng/2013_vng_improviserende-gemeente_web1_0.pdf