Gemeenteraad vaker de politie uitnodigen

DEN HAAG – Gemeenteraden laten zich met veiligheid- en politiezaken nog te vaak met een kluitje in het riet sturen. Met de wet in de hand kunnen gemeenteraden de politie vaker uitnodigen en de burgemeester vragen naar zijn keuzes in het lokaal veiligheidsbeleid.

Frank Rozenberg, penningmeester en secretaris ad interim van Raadslid.NU, wijst er op dat met de invoering van de Nationale Politie er belangrijke wettelijke bevoegdheden van de gemeenteraad zijn vastgelegd. ‘De rol van de gemeenteraad is met de komst van de Nationale Politie even belangrijk als daarvoor, maar is wel wettelijk verankerd’, aldus Rozenberg in het tijdschrift Secondant.

Grotere afstand

Veiligheid is een lokale zaak, maar de organisatie van de veiligheid is de afgelopen jaren op steeds grotere afstand van de lokale volksvertegenwoordiging geraakt. Het beleidsterrein van veiligheid is technischer en complexer geworden door de komst van de Nationale Politie, de Veiligheidsregio’s en de regionalisering van de brandweer. Voor raadsleden, die toch al drukbezet zijn, is het nauwelijks mogelijk om aan dit soort ontwikkelingen en de discussies binnen dit soort organisaties voldoende aandacht aan te besteden.

Workshop en vragen stellen

Desalniettemin, zo stelt Frank Rozenberg, moeten de raadsleden zich hier niet bij neerleggen. Raadsleden kunnen hun kennis bijspijkeren door workshops en door heel praktisch in actie te komen. Raadsleden kunnen vragen aan de burgemeester stellen als: wat gaat hij bespreken met de politiechef en hoe staat het met de uitvoering van de prioriteiten? Het advies van Rozenberg: ‘Laat je niet met een kluitje in het riet sturen met prachtige verhalen”.

Politie uitnodigen

Raadsleden kunnen als raad de politie uitnodigen om te vertellen over de veiligheidsontwikkelingen. ‘Het idee dat je als gemeente en politie afzonderlijk opereert, is volstrekt achterhaald’, aldus het bestuurslid van de Vereniging voor Raadsleden.

Gemeenteraad Venlo

De burgemeester van bijvoorbeeld Venlo is geen korpsbeheerder meer, deze taak ligt bij de burgemeester van Maastricht. De vraag is echter, verandert deze situatie de rol van de gemeenteraden in de omgeving van Venlo? Volgens Rozenberg valt dat wel mee: ‘De gemeenteraad kan de prioriteiten in veiligheid vaststellen: criminele jeugdgroepen, overlastgevende groepen, woninginbraken, of drugsoverlast. En vervolgens kan de raad tegen de burgemeester zeggen: aan u de taak om daar met de politie en andere veiligheidspartners aan te werken.’

Voor het volledige artikel: http://raadsledenenveiligheid.nl/nieuws/2013/300813_secondant-artikel-over-raadsleden-en-veiligheid.

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.