Gemeenteraad van de Toekomst in 15 praktische punten

Gemeenteraad van de Toekomst in 15 praktische punten

Raadsleden als volksverbinder meer dan als volksvertegenwoordiger. Raadsleden worden hiertoe opgeroepen in de Brief aan de Koning van de Gemeenteraad van de Toekomst. De brief is donderdag aan minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aangeboden.

De brief aan de Koning van de Gemeenteraad van de Toekomst is een oproep naar een vernieuwende netwerkdemocratie in 403 gemeenten. De raad van de toekomst vraagt daarom ruimte om te experimenteren en geeft een 15-tal praktische punten aan raadsleden hoe zij hun nieuwe rol kunnen invullen:

 1. stel eerst vragen en denk dan pas mee over oplossingen;
 2. laat coalitiedwang los;
 3. maak geen collegeprogramma over producten maar sluit een procesakkoord over de aanpak van vraagstukken, en benoem wethouders die deze aanpak aankunnen;
 4. bepaal voor welke maatschappelijke thema’s in de samenleving het voortouw wordt genomen, resp. welke de gemeente trekt, en benoem de daarbij relevante doelgroepen, ook doelgroepen die niet als vanzelf in beeld zijn;
 5. maak de opbouw van raadsvergaderingen inter-actief met het voor de Gemeenteraad van de Toekomst ontworpen RaadsRuitModel en betrek zo het inzicht en inzet van belanghebbenden en belangstellenden, deskundigen en doelgroepen;
 6. benut het instrument van de burgerbegroting;
 7. probeer werkvormen uit die een aanvulling zin op de volksvertegenwoordiging, zoals een schaduwgemeenteraad, een burgertop, een burgerjury en burgervisitatie;
 8. formuleer een visie op de verhouding tussen curatie en preventie in het sociaal domein en werk die uit met het netwerk van verenigingen en instellingen;
 9. kom streefresultaten overeen, maar reken er niet op af;
 10. beperk het aantal doelstellingen, maar verbind daar een realisatie- en evaluatietermijn aan;
 11. nodig ketenpartners (woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, projectontwikkelaars e.d.) uit in openbare raadsbijeenkomsten en bespreek en bevorder onderlinge samenwerkingsafspraken;
 12.  maak met ketenpartners afspraken over op elkaar afgestemde netwerkcontrol;
 13.  wees zichtbaar en benaderbaar op internet en social media, wees ontvangergericht;
 14. houd als raadslid straatinterviews, zet ze op film en vertoon en bespreek ze in de raadszaal;
 15. reserveer een plek voor burgerinitiatieven en serveer ze niet af, maar borduur er op voort als ze al niet direct toepasbaar zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft in een reactie op de Brief aan de Koning van de Gemeenteraad van de Toekomst laten weten dat hij met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers, Wethoudersvereniging, Genootschap voor Burgemeesters en de VNG in gesprek wil gaan om de lokale democratie te versterken.

Voor de volledige brief aan de Koning van de Gemeenteraad van de Toekomst: http://gemeenteraadvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2014/03/Brief-aan-de-Koning.pdf