Gemeenteraad van de Toekomst: "Rol lokale media uitgespeeld?"

Den Haag - Blaffende waakhonden bijten niet (meer)

Hoe zorgen we ervoor dat de lokale democratie in de toekomst aansluit bij de wensen van onze burgers? De Gemeenteraad van de Toekomst zoekt het antwoord op deze vraag. Dat doen ze met vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijk betrokkenen en burgers. In zes seminars komen we gezamenlijk tot eigentijdse en innovatieve oplossingen waarmee gemeenteraden zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Communicatiekracht is het derde thema waarover de Gemeenteraad van de Toekomst zich a.s. vrijdag 13 september in het stadhuis van Arnhem zal buigen.  

Vertegenwoordigers van gemeenten uit heel Nederland (zoals burgemeesters, griffiers, raadsleden, communicatieadviseurs) en sprekers uit het werkveld zoeken gezamenlijk antwoord op de vraag hoe lokale democratie aan kan blijven sluiten bij wensen van de burgers. Omdat de samenleving in hoog tempo verandert, worden hiervoor in zes bijeenkomsten eigentijdse en innovatieve oplossingen bedacht.

Belang van lokale media

In maart 2014 mogen inwoners hun nieuwe lokale vertegenwoordigers kiezen. Het landelijke gemiddelde opkomstpercentage zal rond de 50% schommelen. "Kennelijk interesseert het de helft van de inwoners dus niet door wie hun belangen verdedigd worden of hebben ze blind vertrouwen in het oordeel van de andere helft. Degenen die zich wel bij de plaatselijke stembus melden, doen dat echter niet zelden op basis van landelijke politieke partijprogramma's. Lokale problemen of juist kansen, vragen echter om een specifieke aanpak. Daar heb je raadsleden voor nodig die de omgeving kennen, die de inwoners kennen en waar inwoners vertrouwen in hebben", zegt Michael Sijbom, burgemeester van de toekomst en in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Losser. "Lokale media spelen hierin een grote rol. Van oudsher zijn het immers de journalisten van de plaatselijke dagbladen en de lokale weekkranten die zorgen voor de berichtgeving vanuit de raadszaal. Ze informeren hun lezers over de onderwerpen en geven de poppetjes in de plaatstelijke politiek gezichten. Ze plaatsen het nieuws bovendien in een begrijpelijke context en zijn daarmee in feite de waakhonden van de lokale democratie."

Communicatiekracht

Door de ontwikkeling van digitale media en onder invloed van bezuinigingen komen de lokale nieuwsredacties steeds meer onder druk te staan. Ze hebben geen capaciteit meer om zich vast te bijten in raadsvergaderingen of om achtergronden uit te diepen. De beperkte verslaggeving via Twitter en andere social media geven geen compleet beeld. Komende vrijdag presenteren Quint Kik en Lammert Landman een onderzoek naar in hoeverre regionale en lokale nieuwsmedia nog hun waakhondfunctie kunnen blijven vervullen. Tegelijktijd biedt verandering ook kansen. Daarom zal marketingspecialist en auteur van de bestsellers ‘The Conversation manager’ en ‘The Conversation Company’ Steven van Belleghem geheimen uit de marketingwereld toelichten. Daarna is het aan de leden van de Raad van de Toekomst om samen met burgemeester Sijbom te bepalen welke lessen getrokken kunnen worden en welke communicatieprincipes gebruikt kunnen worden om de burger toch betrokken te houden bij de lokale democratie. 

Andere thema's

Het eerste thema dat de Gemeenteraad van de Toekomst behandelde was Veranderkracht waarover Annemarth Idenburg (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) over 'Vertrouwen in burgers' en Rien Fraanje (Raad voor Openbaar Bestuur) over 'Loslaten in Vertrouwen' de inleiding verzorgden. Het tweede thema was Verbindingskracht waarbij Jacques Wallage (voorzitter ROB en voormalig Tweede Kamerlid, staatssecretaris en burgemeester) over faillissement van de politiek sprak en Liesbeth Spies (voormalig minister BZK en oud-Tweede Kamerlid) haar visie over de rol van een raadslid gaf. Het is de bedoeling om in het zesde seminar de verworven inzichten van de Gemeenteraad van de Toekomst in een brief aan de koning te vervatten. Regeren is immers vooruitzien.

Kijk voor meer informatie over dit seminar op: http://gemeenteraadvandetoekomst.nl/communicatiekracht/