Gemeenteraad verkeerd samengesteld

DEN HAAG – De gemeenteraden zijn de komende twee raadsperioden nog niet ingesteld op de nieuwe taken die de gemeente van het Rijk krijgt. De kandidatenlijsten bevatten nog te veel oude namen en te weinig nieuwe kandidaten die thuis zijn in de nieuwe sociale- en zorgtaken. ‘Dat is een risico’, aldus Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal openbaar bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Buitendijk uitte zijn zorgen dinsdagmiddag tijdens het jaarcongres van het CAOP in Den Haag. Volgens Buitendijk wordt de grootste opgave voor het openbaar bestuur de komende jaren de decentralisatie van zorg- en sociale taken van Rijk en provincies naar gemeenten. ‘Dit zal in de gemeentelijke wereld tot een grote transformatie leiden.’

Profiel gemeenteraad verandert van kleur

De nieuwe taken voor de gemeenten zullen volgens Buitendijk invloed moeten hebben op de samenstelling van de gemeenteraden. ‘Het profiel van de gemeenteraad zal van kleur veranderen’, aldus Buitendijk. Daar waar tot nog toe de fysieke sector dominant was zal het belang van het sociaal domein toenemen, stelt de topambtenaar. Hij twijfelt of politieke partijen bij het opmaken van de nieuwe kandidatenlijsten voldoende rekening houden met deze verandering. ‘Wanneer ik naar de kandidatenlijsten kijk voor de nieuwe gemeenteraden zie ik toch veel dezelfde namen.  Ik weet dus niet of bij de selectie voldoende rekening wordt gehouden met de nieuwe taken.’

Wethouder Sociaal Domein gaat over groot geld

Volgens Buitendijk zullen de nieuwe taken in het sociaal- en zorgdomein ook invloed hebben op de krachtsverhoudingen in het college van burgemeester en wethouders.  ‘De wethouder Financiën krijgt er een stevige concurrent bij in de wethouder Sociaal Domein want die gaat over groot geld.’

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.