Gemeenteraad Voorschoten brengt afvalboete omlaag

Gemeenteraad Voorschoten brengt afvalboete omlaag

Doordat de gemeenteraad van Voorschoten actief heeft gehandeld nadat de gemeente op de vingers is getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is een boete voor het te lang bewaren van gegevens van inwoners veel lager uitgevallen. De gemeente Voorschoten kreeg daarom in november vorig jaar een boete van ‘slechts’ 30.000 euro, terwijl het boetebedrag meer dan een ton had kunnen zijn.

Raad grijpt in

Naar aanleiding van de aanklacht tegen de gemeente heeft de gemeenteraad het college ter verantwoording geroepen. Na overleg tussen het college en de Autoriteit Persoonsgegevens werd door de raad besloten dat de bewaartermijn van de gegevens naar veertien dagen moest worden teruggebracht. Dit was voor de AP voldoende reden om het boetebedrag omlaag te brengen.

Afvalcontainers

De boete werd uitgedeeld omdat de gemeente gegevens verzamelde vanuit chips in afvalcontainers die specifiek aan een huisadres zijn gekoppeld. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de hoeveelheden restafval die in de gemeente werden aangeboden, zodat meer kon worden gestuurd op het scheiden van huisafval. In 2019 diende een inwoner van Voorschoten hierover een klacht in bij de AP. Die constateerde dat de gemeente de gegevens te lang bewaarde.

Meer informatie

Lees hier op website van de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie over de boete voor de gemeente Voorschoten. De reactie van de gemeente Voorschoten is hier terug te lezen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een beknopte handreiking opgesteld voor raadsleden met informatie over de over de rol van de raad rond privacyregels. Die is ook hier terug te vinden binnen onze leeromgeving.